Cột sắc ký và chất chuẩn

Order by SKU
Load a list of SKUs

Top 50 cột sắc ký lỏng (LC) và sắc ký khí (GC)

1. Sắc Ký Lỏng Hiệu Năng Cao (HPLC)

Merck hiện có hơn 5000 cột sắc ký lỏng HPLC/ UHPLC với thương hiệu Supelco® đáp ứng nhu cầu phân tách nhanh trên U / HPLC, LC-MS và biopolymer, tuân theo các tiêu chuẩn dược điển cho lĩnh vực dược cũng như các tiêu chuẩn quốc tế trong các ngành công nghiệp khác nhau. Do các hợp chất phân tích đa dạng và có nhiều đặc điểm khác nhau nên cột sắc ký lỏng cũng có nhiều loại hạt nhồi (pha tĩnh) khác nhau và đó là đặc trưng để gọi tên cũng như phân biệt các dòng cột. Cột Supelco® HPLC/ UHPLC có sẵn các dạng hạt nhồi như:  

Cột hạt nhồi silica loại B (silica siêu tinh khiết) xốp hoàn toàn: 

– Cột Discovery® HPLC hiệu quả để phân tích các phân tử sinh học và các phân tử nhỏ. Các cột này có liên kết phân cực và không phân cực, với các đặc tính duy nhất, tính chọn lọc cho các ứng dụng LC-MS. 
– Cột Ascentis® với nhiều loại hạt nhồi, có độ chọn lọc đa dạng. Silica loại B làm cho cột trơ, ổn định và có thể tái tạo. Diện tích bề mặt cao của silica thích hợp cho khả năng chịu tải cao. 
– Cột Purospher® STAR HPLC và UHPLC phù hợp nhất để phân tách các mẫu cơ bản, trung tính và kim loại với hình dạng peak có độ đối xứng cao. Hiệu suất và độ ổn định vượt trội  cho phép linh hoạt tối đa trong việc phát triển phương pháp với độ ổn định pH rộng từ 1.5- 10.5. Đặc biệt, dòng Purospher® STAR RP18e có khả năng chạy 100% nước 
– Cột Titan ™ UHPLC với silica đơn phân tán, xốp hoàn toàn, kích thước hạt nhồi 1,9 µm, vượt qua các cột UHPLC khác với hiệu suất cao và chi phí thấp. Cột ổn định trong điều kiện áp suất và lưu lượng UHPLC. 
– Cột SeQuant® HILIC (sắc ký lỏng tương tác ưa nước) mang các nhóm chức zwitterionic. Các cột này có sẵn với nhiều loại chiều dài, kích thước hạt và kích thước lỗ đồng thời cho thấy khả năng tái tạo và độ bền đặc biệt. 
– Cột Sepax® HPLC là cột dựa trên silica có độ xốp cao chủ yếu được sử dụng để phân tích peptit và protein.  
Tham khảo Brochure về dòng cột Purospher® STAR và  Cột Discovery® Wide Pore  phân tích các phân tử sinh học tại đây 

 

Cột hạt nhồi silica truyền thống xốp hoàn toàn: 

– Dòng cột HPLC dựa trên silica của Supelcosil® có nhiều loại hạt nhồi với kích thước hạt và cấu hình cột khác nhau, từ microbore đến quy mô chuẩn bị. Các cột này cho thấy hiệu quả tuyệt vời đối với các chất phân tích phân cực, không phân cực và tích điện. 
– Các cột LiChrospher® và Superspher® HPLC rất linh hoạt và đáng tin cậy được chứng minh trong hàng nghìn phương pháp HPLC đã được thiết lập. 
– Cột LiChrosorb® HPLC với các hạt nhồi silica không đều, kích thước hạt từ quy mô phân tích 5µm đến các hạt lớn phù hợp với quy mô sản xuất. 
– Cột TSKgel® * HPLC và UHPLC có sẵn để lọc gel, thẩm thấu gel, trao đổi ion, pha đảo, tương tác kỵ nước, tương tác ưa nước và sắc ký ái lực. 
Các cột hạt nhồi silica fused- core, xốp bề ngoài  

Các cột Fused-Core® HPLC như Ascentis® Express và BIOshell ™ mang lại tốc độ và hiệu quả cao hơn 40% so với cột hạt nhồi xốp hoàn toàn có cùng kích thước, có thể chuyển đổi bất kỳ hệ thống HPLC nào thành một hệ HPLC nhanh với tốc độ và hiệu suất tối đa.  
Tham khảo Brochure về dòng cột Ascentis® Express và BIOshell ™  tại đây 

 

Cột Chromolith® HPLC dựa trên silica nguyên khối cho phép phân tách nhanh chóng với áp suất ngược thấp, chịu được các loại nền mẫu và kéo dài tuổi thọ cột, sản phẩm lý tưởng khi phân tích với khả năng chịu tải cao và tiết kiệm chi phí cho các mẫu có chất nền phức tạp.  

 Cột Chromolith® HPLC được làm từ silica nguyên khối với 2 cấu trúc lỗ xốp, 2um với lỗ xốp lớn và 13nm với lỗ xốp nhỏ. Cấu trúc này dẫn đến các lợi thế chính khác nhau cho cột. 
 Cột Chromolith® WP với kích thước lỗ xốp lớn (300 Å) cho phép phân tích các phân tử lớn như peptide, glycan, protein.  
Tham khảo Brochure về dòng cột Chromolith®  tại đây 

 

Cột hạt nhồi polymer  

– Cột HPLC ApHera ™ RP và amin ổn định ở khoảng pH 2-12 và có thể rửa bằng dung dịch kiềm, lý tưởng cho việc phân tích peptit, protein nhỏ, cacbohydrat, thuốc phân cực và axit hữu cơ. 
– Cột Supelcogel® HPLC với hạt nhồi từ polyme polystyrene-divinylbenzene (PS-DVB) có khả năng bền hóa học. 2 dòng cột với 2 mức PS-DVB (6% và 8% liên kết chéo) tối đa hóa quá trình phân tách mẫu. 
 Cột HPLC Hamilton Polymeric RP cực kỳ trơ, hiệu quả và bền, với độ ổn định cơ học và nhiệt cao. 
– Cột TSKgel® * HPLC và UHPLC có sẵn để tách protein, peptit và các phân tử sinh học khác. Các cột chứa các hạt silica và methacrylate với các kích thước lỗ khác nhau có thể chứa các chất phân tích có trọng lượng phân tử khác nhau.  
Gần đây nhất là sự phát triển của hạt nhồi carbon chịu được pH và nhiệt độ cao thích hợp phân tích các hợp chất phân cực. 

Tham khảo Brochure về dòng sản phẩm cột Supel Carbon LC 

 

Ngoải, ra, chúng tôi có nhiều loại cột HPLC chiral cho các ứng dụng khác nhau. 

Cột Astec CYCLOBOND ™ Chiral có các pha cyclodextrin liên kết cho phép phân tách hóa học có chọn lọc các phân tử hữu cơ. 
Cột Astec CHIROBIOTIC ™  dựa trên các glycoprotein macro vòng liên kết với gel silica có độ tinh khiết cao có sẵn cho các ứng dụng LC-MS chiral. 
Cột Astec Cellulose DMP bằng silica xốp hình cầu, có độ tinh khiết cao được phủ DMPC (3,5-dimethylphenyl carbamate); có thể tách một loạt các hợp chất bất đối trong điều kiện pha thường, hữu cơ phân cực và SFC. 
Cột Astec Copper Ligand Exchange thích hợp cho việc phân giải các axit hydroxy, axit amin, reacematter hai chức năng và các amin khác. 
Các cột Chiral dựa trên protein sử dụng các protein tự nhiên được cố định trên chất hỗ trợ silica để cung cấp tính chọn lọc đối quang. 
Cột Astec Polycyclic Amine Polymer cung cấp một công nghệ liên kết, chủ yếu được sử dụng trong pha thường, để tách các hợp chất raxemic. 
Tham khảo Brochure về dòng sản phẩm cột Chiral tại đây 

2. SẮC KÝ KHÍ

Danh mục toàn diện của chúng tôi về cột sắc ký khí, dung môi (headspace, ECD, FID hoặc MS), chất chuẩn và phụ kiện mang lại chất lượng chuyên biệt cho ứng dụng và thiết bị của bạn. Danh mục cột mao quản đầy đủ của chúng tôi cho GC và GC / MS bao gồm ionic liquid, MS-grade, Fast GC, GCxGC, chiral và cột PLOT. Ngoài ra, chúng tôi cũng cung cấp một loạt các phụ kiện GC tương thích (GC septa, deactived inlet liner, ống tiêm và vial), dung môi chiết xuất và các sản phẩm lọc khí.

 

Phân tách sắc ký được cải thiện bắt đầu bằng việc chọn cột thích hợp. Trong GC, có sẵn hai loại cột: cột mao quản và cột nhồi 

 

Cột GC được nhồi sẵn 


Cột GC được nhồi sẵn làm bằng thép không gỉ, PTFE hoặc ống thủy tinh chứa đầy hạt nhồi (pha tĩnh). Cột được nhồi sẵn có thể xử lý khối lượng mẫu lớn hơn và không dễ bị nhiễm bẩn. Cột thủy tinh được sử dụng cho các ứng dụng yêu cầu độ trơ cao, cột kim loại được sử dụng cho các ứng dụng ít yêu cầu hơn và cột PTFE được ưu tiên cho các ứng dụng nhiệt độ thấp. 

 

Cột GC mao quản 


Cột GC mao quản phù hợp nhất cho các thử nghiệm có độ nhạy cao. Cột mao quản bao gồm một ống thủy tinh silica nung chảy, mỏng, trong đó pha tĩnh được liên kết hóa học hoặc phủ lên bề mặt bên trong cột. 

Cột GC không phân cực phù hợp nhất để phân tích các hợp chất không phân cực (ví dụ: ankan). Equity®-1, Omegawax®, Petrocol®, SPB®-1, SPB®-Octyl, SLB®-5ms, SUPELCOWAX® và VOCOL® là những sản phẩm được khuyến khích sử dụng để tách các hợp chất không phân cực. Cột GC phân cực có hiệu quả nhất trong việc tách các chất phân tích phân cực. SPB®-624, OVI-G43, VOCOL®, SPB®- 20, Equity®-1701, SPB®-35 SPB®-50, SPB®-225, PAG, Omegawax®, SPB®-1000, SLB®-IL60i , Nukol ™ và SUPELCOWAX® 10 là một số cột phân cực giúp phân tách các hợp chất phân cực tốt nhất.  

Cột có độ phân cực cao bao gồm cột chứa pha tĩnh với tỷ lệ phần trăm nhóm chức cyanopropyl cao hơn. Các pha này thể hiện nhiều loại tương tác có thể tạo ra sự phân tách các hợp chất phân cực. Các hợp chất phân cực là những hợp chất chứa C và H, nhưng có một hoặc nhiều liên kết C = C hoặc C≡C. Các cột mao quản phân cực cao bao gồm SP®-2330, SP®-2331, SP®-2380, SP®-2560, SP®-2340, TCEP, SLB®-IL111i. 

CỘT GC CHO THIẾT BỊ GC INTUVO CỦA AGILENT 


Chúng tôi cung cấp một loạt các cột và phụ kiện GC sáng tạo cho thiết bị GC Agilent Intuvo, bao gồm các phụ kiện chuyên biệt: phụ kiện kết nối không cần ferru, công nghệ giữ khoảng cách chip bảo vệ và cột không cắt, nâng cao trải nghiệm GC. 

PHỤ KIỆN GC 
Các phụ kiện GC phù hợp với các thiết bị GC thông thường bao gồm  GC septa, inlet liners, inlet seals, ferrules, đai ốc, cột bảo vệ, đầu nối, lưu lượng kế, dụng cụ cầm tay, ống tiêm, lọ và đèn phát hiện quang hóa (PID). 

Làm sạch khí và quản lý khí 


Hệ thống phân phối khí phải cung cấp khí pha động có độ tinh khiết cao ở áp suất phù hợp dựa trên mục đích sử dụng. Chúng tôi cung cấp các sản phẩm làm sạch và quản lý dòng khí (He, H, N, Ar), bao gồm máy lọc, sản phẩm ống nước và điều chỉnh, máy tạo khí và máy nén khí. 

Hạt nhồi CARBON GC 


Chúng tôi cung cấp chất hấp thụ carbon được thiết kế kỹ thuật cao (Carbosieve®, Graphsphere ™, Carbotrap® và Carbopack ™) và một số chất hấp phụ polyme xốp và rây phân tử thường được sử dụng để phân tích GC. Các tính năng chính của chất hấp phụ carbon của chúng tôi bao gồm: 

  • Cứng và không bở
  • Có độ xốp cao 
  • Bản chất kỵ nước nên thích hợp với môi trường ẩm ướt 
  • Được sử dụng cho các phân tử có kích thước chất phân tích tương đối với C2-C5 n-ankan 

Tham khảo

Brochure sản phẩm cột GC tại đây 

Brochure sản phẩm cột Chiral GC 

 Brochure quy trình phân tích GC 

Brochure dung môi dùng cho GC 

Brochure phụ kiện cho GC 

Ứng dụng 

Xác định Benzen trong Xăng cải tiến

Giải pháp của Supelco trong phân tích acid béo chuyển hóa trong sản phẩm dầu mỡ

Hướng dẫn lựa chọn cột GC theo từng lĩnh vực

Product Number Product Description Pricing
1.50250 LICHROCART 4-4 PUROSPHER STAR RP-18 ENDC Expand
1.50270 LICHROCART 4-4 PUROSPHER STAR RP-8 ENDCA Expand
1.50359 LICHROCART 250-4,6 PUROSP HER STAR RP-18E Expand
1.50252 LICHROCART 250-4 PUROSPHE R STAR RP-18 EN Expand
1.51486 MANU-CART NT CARTRIDGE HO LDER FOR LICHRO Expand
1.51487 Pre-column holder for dir ect coupling of LiChroCAR Expand
1.50358 LICHROCART 150-4,6 PUROSP HER STAR RP-18E Expand
1.51456 HIBAR 250-4,6 PUROSPHER S TAR RP-18 ENDCAPPED (5 MY Expand
1.50032-M LICHROCART 250-4,6 PUROSP HER STAR RP-8E Expand
1.50251 LICHROCART 125-4 PUROSPHE R STAR RP-18 EN Expand
1.51454 Hibar® 250-4.6 Purospher® STAR RP-8 endcapped (5 µ Expand
1.50248 LICHROCART 250-4,6 PUROSP HER STAR NH2 (5 MYM) Expand
1.50962 LICHROCART 4-4 LICHROSPHE R 100 RP-18 END Expand
1.51455 Hibar® 150-4,6 Purospher® STAR RP-18 endcapped (5 Expand
1.51911 PuroSTAR Si 5mym Hi-RT 25 Expand
1.50249 LICHROCART 4-4 PUROSPHER STAR SI (5MYM) Expand
1.50605 LiChroCART®250-4.6 LiChro spher®RP-18 endcapped, 5µ Expand
1.50829 LiChroCART® 125-4 LiChros pher® 60 RP-select (5 µm) Expand
1.50963 LiChroCART® 4-4 LiChrosph er® 60 RP-select B (5 µm) Expand
1.51453 HIBAR 150-4,6 PUROSPHER S TAR RP-8 ENDCAPPED (5 MYM Expand
1.51918 PuroST Ph 5y Hi-RT 250-4.6 1 UNIT Expand
1.50470 PuroSTAR RP18e 3MYM Hi-RT Expand
1.50272 LICHROCART 250-4 PUROSPHE R STAR RP-8 END Expand
1.50604 LiChroCART®150-4.6 LiChro spher®RP-18 endcapped, 5µ Expand
1.50636 LICHROCART250-4.6 LICHROS PHERRP-8, 5MYM HPLC CARTR Expand
1514427138 SuperRP18e4MYMCART125-4.6 CP Expand
1.50431 Purospher® STAR RP-18 end Expand
1501737184 LICHROCART 4-4 HPLC CARTR Expand
1.50009 PurSTARRP8e3MYMHi-RT150 -4.6CP Expand
1.50247 LICHROCART 150-4,6 PUROSP HER STAR NH2 (5 Expand
1.50031 LICHROCART 150-4,6 PUROSP HER STAR RP-8E Expand
1.50036 Hibar® 125-4 Purospher® S TAR RP-18 encapped (5 µm) Expand
1.50037-M Hibar® 250-4 Purospher® S TAR RP-18 endcapped (5 µm Expand
1.51913 PuroSTAR NH2 5mym Hi-RT 2 Expand
1.50471 PuroSTAR RP18e 3MYM Hi-RT 250-4.6 Expand
1.50267 LICHROCART 4-4 PUROSPHER STAR NH2 (5MYM) Expand
1.50646 HIBARHR 50-2.1 PUROSPHERS TAR RP-18 ENDCAPPED, 2 MY Expand
1.50231 LiChroCART® 55-4 Purosphe r® STAR RP-18 endcapped ( Expand
581617-U ASCENTIS PHENYL 5UM 25CM X 4.6MM HPLC & Expand
53778-U ASCENTIS EXPRESS OH5 2.7U Expand
54919 NUCLEOSIL C18, 5UM, 25CM X 3.2MM ID Expand
23362-U FS CAP SP-2560 100M 0.25M M 0.20UM, Expand
24056 F.S.CAP.SP-2560 100M.20UM .25MM Expand
23348-U FS CAP SP-2560 75M 0.18MM 0.14UM Expand
25301-U SUPELCOWAX(R) 10 CAPILLAR Expand

 

Top 100 Chất Chuẩn

 

Chất chuẩn cho lĩnh vực dược phẩm: 


Merck phân phối Chuẩn đối chiếu Hóa học và Chất chuẩn đối chiếu từ ba dược điển hàng đầu thế giới: Dược điển Mỹ (USP), Dược điển Châu Âu (EP) và Dược điển Anh (BP). Ngoài ra còn có các tiêu chuẩn của Viện Đo lường Quốc gia được quốc tế công nhận bao gồm BAM, NIST, NMI Australia và IRMM / BCR. Các tiêu chuẩn phân tích này có thể được sử dụng cho nhiều hoạt động kiểm tra xác nhận phương pháp khác nhau bao gồm kiểm định chất lượng và hiệu chuẩn thiết bị, xác nhận phương pháp phân tích, kiểm tra tính phù hợp của hệ thống, thử nghiệm và kiểm tra kiểm soát chất lượng. 

Bên cạnh đó, Merck còn là nhà sản xuất chẩn dược thứ cấp hàng đầu. Việc lựa chọn các chất chuẩn dược phẩm thứ cấp bao gồm các CRM được chứng nhận theo ISO / IEC 17025 và ISO 17034, cung cấp các chuẩn cơ bản đa nguồn gốc từ các cơ quan dược như USP, Ph. Eur và BP. Cùng với các chuẩn tổng hợp (chính), các chuẩn phụ đóng vai trò là một giải pháp thay thế thuận tiện và hiệu quả về mặt chi phí cho việc chuẩn bị và đánh giá các chuẩn làm việc nội bộ, đồng thời giúp hợp lý hóa quy trình phân tích. Các chuẩn thứ cấp dược phẩm này ứng dụng trong QC nguyên liệu thô, kiểm tra trong quá trình sản xuất và xuất xưởng thành phẩm. Chứng chỉ phân tích kèm theo tuân thủ ISO Guide 31, bao gồm các chi tiết chứng nhận và giá trị độ tinh khiết đã được chứng nhận, cho phép các phòng thí nghiệm được công nhận ISO / IEC 17025 sử dụng tiêu chuẩn cho các ứng dụng ngoài các tài liệu chuyên khảo. 

Tài liệu tham khảo 

Brochure chuẩn dược thứ cấp 

Brochure chuẩn dược QC 

Chất Chuẩn cho lĩnh vực thực phẩm và mỹ phẩm 
Để sử dụng trong phân tích thực phẩm và mỹ phẩm cũng như các ứng dụng phân tích khác, Merck cung cấp một danh mục sản phẩm toàn diện bao gồm hàng nghìn chất chuẩn và chuẩn Tham chiếu được Chứng nhận (CRM). Các chuẩn tinh khiết cao của chúng tôi giúp giữ an toàn cho các sản phẩm thực phẩm và mỹ phẩm, đồng thời cho phép các nhà sản xuất và phòng thí nghiệm đáp ứng tất cả các quy định pháp lý đối với các yêu cầu về nhãn. 

Tài liệu tham khảo 

Brochure: Mycotoxin Standards 

Flyer: Ensure Accurate Analysis with Marine Toxin Certified Reference Materials 

Flyer: CRM Solutions for Paralytic Shellfish Toxins 

Flyer: New TraceCERT® CRM Solution for Tutin 

Flyer: Fragrance Allergen Calibration Mixes 

Flyer: Reference Materials for Extractables and Leachables Testing 

Flyer: Reference Materials for Food Packaging Migration Testing 

 

Chủng chuẩn vi sinh 


Trong các lĩnh vực vi sinh dược phẩm, thực phẩm, nước và môi trường, kết quả từ phòng thí nghiệm là một phần quan trọng của quy trình kiểm soát rộng hơn, giúp xác nhận mẫu đạt/chấp nhận được hoặc an toàn về mặt vi sinh và tuân thủ các quy định pháp luật hoặc hướng dẫn liên quan. 

Các chủng vi sinh vật chuẩn dùng trong kiểm tra chất lượng không chính xác có thể đưa ra kết quả thử nghiệm sai lệch. Ngoài ra, kết quả kiểm soát có thể cho phòng thử nghiệm thông tin về quá trình phân tích đã được thực hiện chính xác hay chưa, hạn chế quá trình điều tra và thử nghiệm lặp lại không cần thiết. 

Ứng dụng của chủng chuẩn vi sinh: 

Kiểm soát chất lượng hàng ngày
 • Kiểm tra hiệu suất của môi trường nuôi cấy theo ISO 11133
 • Xác thực các phương pháp mới 
 • Vật liệu để thử nghiệm thành thạo hoặc thử nghiệm liên phòng 
 • Phát triển phương pháp 
 • Huấn luyện nhân viên 
 • Làm chủng giống ban đầu 


Merck có sẵn các chủng chuẩn đối chứng dạng này, đĩa LENTICULE® (được phát triển bởi Bộ y tế công cộng Anh- Public Health England) và Vitroids ™ (do RTC phát triển) được sản xuất trong các điều kiện tuân thủ ISO 17034: 2016 (Yêu cầu chung về năng lực nhà sản xuất chuẩn). Sản phẩm bao gồm 1 đĩa chứa vi khuẩn, nấm men hoặc nấm mốc thuần khiết, được bảo quản trong một chất nền rắn có khả năng hòa tan trong nước và đựng trong 1 ống có nắp vặn, được niêm phong và chứa chất hút ẩm. Các chứng chỉ phân tích (CoA) toàn diện cung cấp thông tin chi tiết về số lượng khuẩn lạc (CFU) trung bình trên mỗi đĩa, phương pháp được sử dụng để xác định dữ liệu sản phẩm và mã số vi khuẩn từ các chủng ban đầu được cung cấp theo giấy phép của NCTC® và CECT®. 

Brochure chủng chuẩn vi sinh 

Flyer Microbial quality control in food according to EN ISO 11133 

 

 

Chất Chuẩn nền mẫu 


Vật liệu mẫu được thiết kế để sử dụng cùng với việc phân tích mẫu thực của cùng một hoặc một nền mẫu tương tự (ISO D GUIDE 30: 2013 (E) 2.4.). Chúng tôi sản xuất tất cả các chuẩn nền mẫu tại các địa điểm được công nhận kép theo ISO / IEC 17025, ISO Guide 34 và ISO 17034 – mức chất lượng cao nhất có thể đạt được đối với các nhà sản xuất chuẩn tham chiếu. Hiện Merck có các dạng chuẩn nền mẫu sau: 

Chuẩn CRM nền mẫu nước uống và nước thải 

Chuẩn CRM nền mẫu đất  

Chuẩn CRM nền mẫu thực phẩm  

 

Mẫu thử nghiệm thành thạo 


Thử nghiệm thành thạo (PT) hoặc thử nghiệm so sánh liên phòng là một công cụ quan trọng không chỉ đối với các phòng thử nghiệm ISO / IEC 17025, mà còn để đảm bảo chất lượng và cải tiến liên tục vì nó cho phép các phòng thử nghiệm xác nhận hiệu suất phân tích của họ đối với các thử nghiệm, phép đo hoặc hiệu chuẩn cụ thể. 

Product Number Product Description Pricing
1.09973 Hydrochloric acid for 100 0 ml, c(HCl) = 0.1 mol/l Expand
1.09984 Sulfuric acid for 1000 ml , c(H2SO4) = 0.05 mol/l ( Expand
1099700001 Hydrochloric acid for 100 0 ml, c(HCl) = 1 mol/l (1 Expand
1.09956 SODIUM HYDROXIDE SOLUTION FOR 1000 ML C( Expand
1.09439 BUFFER SOLUTION , TRACEAB LE TO SRM FROM Expand
1.04817 POTASSIUM CHLORIDE SOLUTI ON 3 MOL/L Expand
1.88015 SOLVENT SOLVENT FOR VOLUM ETRIC KARL FISC Expand
1.09435 BUFFER SOLUTION , TRACEAB LE TO SRM FROM Expand
1.09992 TITRIPLEX III SOLUTION FO R 1000 ML C(NA2 Expand
1.09950 SODIUM THIOSULFATE SOLUTI ON FOR 1000 ML Expand
1.09959 SODIUM HYDROXIDE SOLUTION FOR 1000 ML C( Expand
1.88010 TITRANT 5 TITRANT FOR VOL UMETRIC KARL FI Expand
1099900001 SILVER NITRATE SOLUTION F OR 1000 ML C(AG Expand
1.09438 BUFFER SOLUTION , TRACEAB LE TO SRM FROM Expand
1.08446 TITRIPLEX III SOLUTION FO R 1000 ML C(NA2 Expand
1.09981 Sulfuric acid for 1000 ml , c(H2SO4) = 0.5 mol/l (1 Expand
1.88005 COMBITITRANT 5 ONE-COMPON ENT REAGENT FOR Expand
1.09910 IODINE SOLUTION FOR 1000 ML C(I2) = 0,05 Expand
1.09122 Potassium permanganate so lution c(KMnO4) = 0.02 mo Expand
1.08418 TITRIPLEX III GR FOR ANAL YSIS (ETHYLENED Expand
1.09971 Hydrochloric acid for 100 0 ml, c(HCl) = 0.5 mol/l Expand
1.09957 SODIUM HYDROXIDE SOLUTION FOR 1000 ML C( Expand
1.09060 Hydrochloric acid c(HCl) = 0.1 mol/l (0.1 N) Titri Expand
1.09965 OXALIC ACID SOLUTION FOR 1 L MEASURE SOL Expand
1.88052 WATER STANDARD 1% STANDAR D FOR VOLUMETR Expand
1.09065 PERCHLORIC ACID IN ANHYDR OUS ACETIC ACID Expand
1.09163 WIJS SOLUTION FOR DETERMI NATION OF THE I Expand
1.09406 BUFFER SOLUTION , TRACEAB LE TO SRM FROM Expand
1099000001 AMMONIUM THIOCYANATE SOLU TION FOR 1000 M Expand
1.09921 POTASSIUM HYDROXIDE SOLUT ION FOR 1000 ML Expand
1.09407 BUFFER SOLUTION , TRACEAB LE TO SRM FROM Expand
1.19899 NITRITE STANDARD SOLUTION TRACEABLE TO S Expand
1.09409 BUFFER SOLUTION , TRACEAB LE TO SRM FROM Expand
1.09137 SODIUM HYDROXIDE SOLUTION C(NAOH) = 1 MO Expand
1.70227 MOLYBDENUM STANDARD SOLUT ION TRACEABLE T Expand
1.88009 COMBIMETHANOL SOLVENT FOR VOLUMETRIC KAR Expand
1.09437 BUFFER SOLUTION , TRACEAB LE TO SRM FROM Expand
1.19814 FLUORIDE STANDARD SOLUTIO N NAF IN H2O 10 Expand
1.19533 CYANIDE STANDARD SOLUTION TRACEABLE TO S Expand
1.08431 TITRIPLEX III SOLUTION FO R METAL TITRATI Expand
1.09918 POTASSIUM HYDROXIDE SOLUT ION FOR 1000 ML Expand
1.09928 POTASSIUM DICHROMATE SOLU TION FOR 1000 M Expand
1.09991 ZINC SULFATE SOLUTION FOR 1000 ML, C(ZNSO4) = 0.1 Expand
1.09099 IODINE SOLUTION C(I2) = 0 ,05 MOL/L (0,1 Expand
1.15480 HYAMINE 1622-SOLUTION FOR THE DETERMINAT Expand
1.19813 SULFATE STANDARD SOLUTION TRACEABLE TO S Expand
1.09461 BUFFER SOLUTION , TRACEAB LE TO SRM FROM Expand
1.70204 ANTIMONY STANDARD SOLUTIO N TRACEABLE TO Expand
1.70242 TIN STANDARD SOLUTION TRA CEABLE TO SRM F Expand
1.09909 SODIUM THIOSULFATE SOLUTI ON FOR 1000 ML Expand