Millipore® Outlet Store | Ưu đãi đến 80% cho các giải pháp lọc

 

Chương trình ưu đãi cho các giải pháp lọc

 MIILIPORE OUTLET STORE VIETNAM 

[English below]
Millipore® đã cung cấp các giải pháp hỗ trợ các quá trình lọc trong từ nghiên cứu, dược phẩm, công nghiệp từ năm 1950. Millipore cung cấp đa dạng các sản phẩm, chất liệu khác nhau phù hợp với nhiều nhu cầu sử dụng của người dùng MF-Millipore® este cellulose hỗn hợp, Durapore® PVDF, Millipore Express® PLUS polyethersulfone, cũng như là PTFE ưa nước và kỵ nước. Các dòng sản phẩm bao gồm:

 • Màng lọc, giấy lọc
 • Dụng cụ lọc: bình chứa, giá đỡ, lọc trực tiếp
 • Đầu lọc kim tiêm
 • Lọc ly tâm, lọc chân không

Nhằm đáp ứng các nhu cầu đa dạng, nhanh chóng cung cấp sản phẩm tại thị trường Việt Nam, chúng tôi xin thông báo chương trình khuyến mãi đặc biệt dành cho các sản phẩm Millipore – Outlet Store có sẵn tại kho Việt Nam áp dụng đến hết 30/11/2023 theo danh sách sau đây.

Điều khoản & Điều kiện 
1. Chương trình chỉ áp dụng cho đơn hàng các sản phẩm theo danh mục đính kèm, cho đến hết số lượng sẵn có
2. Một số sản phẩm có thể có thời hạn sử dụng hạn chế để kiểm tra hạn sử dụng và COA, vui lòng email chúng tôi theo địa chỉ mvn_lsmarketing@merckgroup.com
3. Chúng tôi có quyền chỉnh đơn hàng khi có vấn đề phát sinh
4. Không áp dụng đồng thời các chương tình khuyến mãi khách
5. Các sản phẩm trong chương trình khuyến mãi này không được đổi trả , không hoàn tiền

Đặt hàng / Liên hệ đại lý của chúng tôi ngay để tư vấn báo giá!

---

Millipore® has been providing solutions to support filtration processes in research, pharmaceuticals, and industry since 1950. Millipore offers a variety of products and materials to suit a variety of user needs of MF-Millipore® mixed cellulose esters, Durapore® PVDF, Millipore Express® PLUS polyethersulfone, as well as hydrophilic and hydrophobic PTFE. Product lines include:

 • Filter membrane, filter paper
 • Filtering tools: holders, racks, direct filtration
 • Syringe filter head
 • Centrifugal filtration, vacuum filtration

In order to meet diverse needs and quickly provide products in the Vietnamese market, we would like to announce a special promotion for Millipore - Outlet Store products available at Vietnam warehouse, applicable to ends November 30, 2023 according to the following list.

Terms & Conditions
1. This promotion only applies to orders of products according to the attached list, until out of stock
2. Some products may have a limited shelf life to check the expiration date and COA, please email us at mvn_lsmarketing@merckgroup.com
3. Merck VN may adjust orders when problems arise
4. Do not apply other promotions at the same time
5. Products in this promotion cannot be returned or refunded


Order now / Contact our dealers to consult and quote!

Product Number Product Description Pricing
S2GPT10RE Steritop-GP 1000mL Expres s Plus PES .22u Expand
S2VPU11RE Stericup-VP 1000mL PES .1 .10um RS 12/pk Expand
SLHV033R Millex 33mm Durapore PVDF .45um Sterile 50/pk Expand
SLVV033RS Millex 33mm Durapore PVDF 0.1um Sterile 50/pk Expand
S2GPT05RE Steritop-GP 500mL Express Plus PES .22um Expand
S2GPU02RE Stericup-GP 250mL Express Plus PES .22um Expand
S2GPU11RE Stericup-GP 1000/1000mL E xpress Pus PES Expand
S2GVU05RE Stericup Quick Release-GV Sterile Vacuum Filtratio Expand
S2HVU05RE Stericup-HV 500mL Durapor re PVDF .45 Expand
S2HVU11RE Stericup-HV 1000/1000mL D urapore PVDF .4 Expand
SLHVR33RS Millex 33mm PVDF .45um St erile RUO Expand
S2GVU11RE Stericup Quick Release-GV Sterile Vacuum Filtratio Expand
S2HVU01RE Stericup-HV 150mL Durapor re PVDF .45 Expand
CLS3295 CORNING(R) PETRI DISHES D X H 60 MM X 1& Expand
CLS3290 CORNING CELL CULTURE FLAS KS WITH CELLBIN Expand
CLS4110 CORNING(R) DECKWORKS(TM) GRADUATED TIPS& Expand
CLS430372 CULTURE FLASKS 25 CM2 CAN TED NECK WITH P Expand
CLS430823 CULTURE FLASKS 150 CM2 CA NTED NECKWITH P Expand
CLS430656 CORNING CRYO VIAL,5.0ML,P P,RB,SS,WASHER Expand
CLS431464U CORNING(R) 75 CM¿ U-SHAPE CELL CULTURE & Expand
SVHV010 Sterivex-HV Durapore PVDF .45um RS 15/pk Expand
SSWP04700 MCE 3.0UM WH PL 47MM 100/ PK Expand
PHCC340050 Scepter 3.0 Cell Counter Sensors, 40um Expand
PHCC360KIT Scepter 3.0 Kit + 50 pk o Expand
UFC8030 Amicon Ultra Centrifugal 4ml 30K NMWL 96pk Expand
XX1014708 SILICONE NO 8 STOPPER 9/ 16 HOLE, 5/PK Expand
SLHNX13TL Millex HN 13mm Nylon 0.45 Expand
SLLGC13NL Millex-LG 13mm Philic PTF E .2um Non-sterile IC-Cer Expand
XX1012500 GLASS FILTER HOLDER, 25MM M, FRIT SUPPORT Expand
XX5014700 GLASS FILTER HLDR 47MM 50 0ML FUNNEL Expand
SLLGR04NL Millex-LG 4mm Philic PTFE .2um Non-sterile 100/pk Expand
SLHNX13 Overmolded Millex 13, 0.4 5m Nylon, NS, 100pk (Purp Expand
Z740270 BLOQUE PORTA TUBOS (GRADI Expand
S2GPU05RE Stericup-GP 500mL Express .22um Expand
CLS3289 CORNING(R) CELL CULTURE F LASKS WITH CEL& Expand
CLS3596 CORNING(TM) 96 WELL CLEAR TC Expand
CLS4111 CORNING(R) DECKWORKS(TM) STANDARDIZATIO& Expand
CLS431082 CORNING(R) CELL CULTURE F LASKS SURFACE & Expand
CLS431123 CORNING LARGE VOLUME CENT RIFUGE TUBE, 5& Expand
CLS430663 CORNING(R) CRYOGENIC VIAL S, EXTERNAL TH Expand
UFC9003 AMICON ULTRA 15ML NMWL 24 PK Expand
UFC8003 AMICON ULTRA-4 4ML 3K NMW L 8PK Expand
CLS430659 CORNING(R) CRYOGENIC VIAL S, EXTERNAL TH Expand
CLS431145 CORNING(R) ERLENMEYER FLA SK POLYCARBONA& Expand
CLS431417 CORNING(R) CRYOGENIC VIAL WITH WASHER, & Expand
CLS430166 CORNING(R) TISSUE-CULTURE TREATED CULT& Expand
CLS430662 VIALES CRYOGENICO CORNING ¿, ROSCA EXTERN Expand
XX1014744 VACUUM FILTERING FLASK, 4 Expand
Z290793 NYLON FILTER MEMBRANES PO RE SIZE 0.45 M& Expand

Tư vấn thông tin Sản Phẩm

RELATED APPLICATIONS

 1. Millipore® Outlet Store | Ưu đãi đến 80% cho các giải pháp lọc

   

  Chương trình ưu đãi cho các giải pháp lọc

   MIILIPORE OUTLET STORE VIETNAM 

  [English below]
  Millipore® đã cung cấp các giải pháp hỗ trợ các quá trình lọc trong từ nghiên cứu, dược phẩm, công nghiệp từ năm 1950. Millipore cung cấp đa dạng các sản phẩm, chất liệu khác nhau phù hợp với nhiều nhu cầu sử dụng của người dùng MF-Millipore® este cellulose hỗn hợp, Durapore® PVDF, Millipore Express® PLUS polyethersulfone, cũng như là PTFE ưa nước và kỵ nước. Các dòng sản phẩm bao gồm:

  • Màng lọc, giấy lọc
  • Dụng cụ lọc: bình chứa, giá đỡ, lọc trực tiếp
  • Đầu lọc kim tiêm
  • Lọc ly tâm, lọc chân không

  Nhằm đáp ứng các nhu cầu đa dạng, nhanh chóng cung cấp sản phẩm tại thị trường Việt Nam, chúng tôi xin thông báo chương trình khuyến mãi đặc biệt dành cho các sản phẩm Millipore – Outlet Store có sẵn tại kho Việt Nam áp dụng đến hết 30/11/2023 theo danh sách sau đây.

  Điều khoản & Điều kiện 
  1. Chương trình chỉ áp dụng cho đơn hàng các sản phẩm theo danh mục đính kèm, cho đến hết số lượng sẵn có
  2. Một số sản phẩm có thể có thời hạn sử dụng hạn chế để kiểm tra hạn sử dụng và COA, vui lòng email chúng tôi theo địa chỉ mvn_lsmarketing@merckgroup.com
  3. Chúng tôi có quyền chỉnh đơn hàng khi có vấn đề phát sinh
  4. Không áp dụng đồng thời các chương tình khuyến mãi khách
  5. Các sản phẩm trong chương trình khuyến mãi này không được đổi trả , không hoàn tiền

  Đặt hàng / Liên hệ đại lý của chúng tôi ngay để tư vấn báo giá!

  ---

  Millipore® has been providing solutions to support filtration processes in research, pharmaceuticals, and industry since 1950. Millipore offers a variety of products and materials to suit a variety of user needs of MF-Millipore® mixed cellulose esters, Durapore® PVDF, Millipore Express® PLUS polyethersulfone, as well as hydrophilic and hydrophobic PTFE. Product lines include:

  • Filter membrane, filter paper
  • Filtering tools: holders, racks, direct filtration
  • Syringe filter head
  • Centrifugal filtration, vacuum filtration

  In order to meet diverse needs and quickly provide products in the Vietnamese market, we would like to announce a special promotion for Millipore - Outlet Store products available at Vietnam warehouse, applicable to ends November 30, 2023 according to the following list.

  Terms & Conditions
  1. This promotion only applies to orders of products according to the attached list, until out of stock
  2. Some products may have a limited shelf life to check the expiration date and COA, please email us at mvn_lsmarketing@merckgroup.com
  3. Merck VN may adjust orders when problems arise
  4. Do not apply other promotions at the same time
  5. Products in this promotion cannot be returned or refunded


  Order now / Contact our dealers to consult and quote!

  {{widget type="Magento\CatalogWidget\Block\Product\ProductsList" template="Magento_CatalogWidget::product/widget/content/grid.phtml" anchor_text="" id_path="" show_pager="0" products_count="100" condition_option="sku" condition_option_value="S2GPT10RE, S2VPU11RE, SLHV033RS, SLVV033RS, S2GPT05RE, S2GPU02RE, S2GPU11RE, S2GVU05RE, S2HVU05RE, S2HVU11RE, SLHVR33RS, S2GVU11RE, S2HVU01RE, CLS3295-126EA, CLS3290-100EA, CLS4110-10X1000EA, CLS430372-500EA, CLS430823-50EA, CLS430656-500EA, CLS431464U-100EA, SVHV01015, SSWP04700, PHCC340050, PHCC360KIT, UFC803096, XX1014708, UFC803008, SLHNX13TL, SLLGC13NL, XX1012500, XX5014700, SLLGR04NL, SLHNX13NL, Z740270-1EA, S2GPU05RE, CLS3289-200EA, CLS3596-50EA, CLS4111-10X1000EA, CLS431082-25EA, CLS431123-36EA, CLS430663-500EA, UFC900324, UFC800308, CLS430659-500EA, CLS431145-25EA, CLS431417-500EA, CLS430166-500EA, CLS430662-500EA, XX1014744, Z290793-100EA" type_name="Catalog Products List" conditions_encoded="^[`1`:^[`aggregator`:`all`,`new_child`:``,`type`:`Magento||CatalogWidget||Model||Rule||Condition||Combine`,`value`:`1`^],`1--1`:^[`operator`:`()`,`type`:`Magento||CatalogWidget||Model||Rule||Condition||Product`,`attribute`:`sku`,`value`:`S2GPT10RE, S2VPU11RE, SLHV033RS, SLVV033RS, S2GPT05RE, S2GPU02RE, S2GPU11RE, S2GVU05RE, S2HVU05RE, S2HVU11RE, SLHVR33RS, S2GVU11RE, S2HVU01RE, CLS3295-126EA, CLS3290-100EA, CLS4110-10X1000EA, CLS430372-500EA, CLS430823-50EA, CLS430656-500EA, CLS431464U-100EA, SVHV01015, SSWP04700, PHCC340050, PHCC360KIT, UFC803096, XX1014708, UFC803008, SLHNX13TL, SLLGC13NL, XX1012500, XX5014700, SLLGR04NL, SLHNX13NL, Z740270-1EA, S2GPU05RE, CLS3289-200EA, CLS3596-50EA, CLS4111-10X1000EA, CLS431082-25EA, CLS431123-36EA, CLS430663-500EA, UFC900324, UFC800308, CLS430659-500EA, CLS431145-25EA, CLS431417-500EA, CLS430166-500EA, CLS430662-500EA, XX1014744, Z290793-100EA`^]^]" sort_order="position_by_sku"}}
  {{widget type="Lof\Formbuilder\Block\Widget\Form" title="Tư vấn thông tin Sản Phẩm" formid="12" display_type="current_page" frame_work_css="boostrap" show_text_before="0" show_text_after="0"}}