1.07225

1,10-PHENANTHROLINE MONOH YDRATE GR FOR A

Empform:

C12H8N2 · xH2O

Synonyms English:

1,10-Phenanthroline monohydrate, o-Phenanthroline monohydrate

CAS Number: 5144-89-8
Nhóm sản phẩm
MÃ SẢN PHẨM Kích cỡ gói Sẵn có Giá Số lượng
Request a Bulk Order Kíểm Tra Còn Hàng

Thuộc tính

Thuộc tính
Description 1,10-PHENANTHROLINE MONOH YDRATE GR FOR A
Yêu cầu giấy phép Not required
Kiểm tra hết hạn 12/31/9999 12:00:00 AM
Kiểm soát nhiệt độ 40
Hình thức vận chuyển DAS
Lĩnh vực sản phẩm 529

Mô tả

Analysis Note

Assay (Perchloric acid titration, calc. on anhydrous substance): ≥ 99.5 %
Identity (IR-spectrum): conforms
Suitability as redox indicator: conforms
Suitability for determining iron: conforms
Melting point (anhydrous substance): 117 - 120 °C

Linkage

Replaces: PX0460-5; PX0460

Packaging

10, 100 g in Plastic bottle

THÔNG TIN AN TOÀN

GHS06,GHS09

Signal Word

Danger

P264 - P270 - P273 - P301 + P310 - P391 - P405

RIDADRRIDADR

WGK Germany

WGK 3

Flash Point (F)

Not applicable

Flash Point (C)

Not applicable

Target Organs

Risk Statement

Cảnh cáo nguy cơ bổ sung

TÀI LIỆU

Chứng nhận phân tích View Sample COA
Chứng nhận xuất xứ

Hỗ Trợ Kỹ Thuật

Đội ngũ các nhà khoa học của chúng tôi có kinh nghiệm trong tất cả các lĩnh vực nghiên cứu bao gồm Khoa học Đời sống, Khoa học Vật liệu, Tổng hợp Hóa học, Sắc ký, Phân tích và nhiều lĩnh vực khác.