1.70236

Silicon standard solution

CAS Number: 1702360500
Nhóm sản phẩm
MÃ SẢN PHẨM Kích cỡ gói Sẵn có Giá Số lượng
Request a Bulk Order Kíểm Tra Còn Hàng

Thuộc tính

Thuộc tính
Description 1702360500
Yêu cầu giấy phép Conditional- DOIT; EUD MD
Kiểm tra hết hạn No
Kiểm soát nhiệt độ 40
Hình thức vận chuyển DAS
Lĩnh vực sản phẩm Chemistry

Mô tả

General description

Packaging

500 ml in Plastic bottle

Analysis Note

Concentration-ß (Si): 990 - 1010 mg/l
Determination method: ICP-OES
(traceable to NIST-SRM 3150)
Accuracy of the method: +/- 5 mg/l

Legal Information

CERTIPUR is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany

THÔNG TIN AN TOÀN

Signal Word

Warning

H290 - H315 - H319

P234 - P264 - P280 - P302 + P352 - P305 + P351 + P338 - P332 + P313

RIDADRRIDADR

WGK Germany

Flash Point (F)

Flash Point (C)

Target Organs

Risk Statement

Cảnh cáo nguy cơ bổ sung

TÀI LIỆU

Chứng nhận phân tích View Sample COA
Chứng nhận xuất xứ

Hỗ Trợ Kỹ Thuật

Đội ngũ các nhà khoa học của chúng tôi có kinh nghiệm trong tất cả các lĩnh vực nghiên cứu bao gồm Khoa học Đời sống, Khoa học Vật liệu, Tổng hợp Hóa học, Sắc ký, Phân tích và nhiều lĩnh vực khác.