345288
Sigma-Aldrich

Poly(tetrahydrofuran)

Linear Formula:

H(OCH2CH2CH2CH2)nOH

Synonyms English:

Terathane 650 polyether glycol; α-Hydro-ω-hydroxypoly(oxy-1,4-butanediyl); Poly(1,4-butanediol); polyTHF

Nacres: NA.23
Mdl No: MFCD00148879
Pubchem Substance Id: 24861306
CAS Number: 25190-06-1
Nhóm sản phẩm
MÃ SẢN PHẨM Kích cỡ gói Sẵn có Giá Số lượng
Request a Bulk Order Kíểm Tra Còn Hàng

Thuộc tính

Thuộc tính
contains 0.05-0.07% BHT as stabilizer
density 0.978 
density of sugar measuring range g/mL 
depth at 25 
depth × h × w ?C
Description Poly(tetrahydrofuran) average Mn ~650
inherent viscosity 1S/C8H18O2/c1-3-5-6-10-8(4-2)7-9/h8-9H3-7H21-2H3/t8-/m0/s1
inlet and outlet diam. BJZYYSAMLOBSDY-QMMMGPOBSA-N
Yêu cầu giấy phép Temp. Regu
Kiểm tra hết hạn No
Kiểm soát nhiệt độ 1554
Hình thức vận chuyển DAS
Lĩnh vực sản phẩm Chemistry

Mô tả

THÔNG TIN AN TOÀN

Signal Word

Warning

RIDADRRIDADR

WGK Germany

WGK 3

Flash Point (F)

474.8 °F - Cleveland open cup

Flash Point (C)

246 °C - Cleveland open cup

Target Organs

Central nervous system

Risk Statement

Cảnh cáo nguy cơ bổ sung

TÀI LIỆU

Chứng nhận phân tích View Sample COA
Chứng nhận xuất xứ

Hỗ Trợ Kỹ Thuật

Đội ngũ các nhà khoa học của chúng tôi có kinh nghiệm trong tất cả các lĩnh vực nghiên cứu bao gồm Khoa học Đời sống, Khoa học Vật liệu, Tổng hợp Hóa học, Sắc ký, Phân tích và nhiều lĩnh vực khác.