38733
Sigma-Aldrich

Laemmli Lysis-buffer

Nacres: NA.25
Nhóm sản phẩm
MÃ SẢN PHẨM Kích cỡ gói Sẵn có Giá Số lượng
Request a Bulk Order Kíểm Tra Còn Hàng

Thuộc tính

Thuộc tính
Description Laemmli Lysis-buffer non smelling
Yêu cầu giấy phép Temp. Regu
Kiểm tra hết hạn No
Kiểm soát nhiệt độ -40
Hình thức vận chuyển DAS
Lĩnh vực sản phẩm Chemistry

Mô tả

Application

Laemmli Lysis-buffer is an non-smelling lysis buffer used to prepare protein samples for SDS gel electrophoresis.

THÔNG TIN AN TOÀN

GHS05,GHS07

Signal Word

Danger

H302 - H315 - H318

P264 - P270 - P280 - P301 + P312 - P302 + P352 - P305 + P351 + P338

RIDADRRIDADR

WGK Germany

WGK 3

Flash Point (F)

Not applicable

Flash Point (C)

Not applicable

Target Organs

Risk Statement

Cảnh cáo nguy cơ bổ sung

TÀI LIỆU

Chứng nhận phân tích View Sample COA
Chứng nhận xuất xứ

Hỗ Trợ Kỹ Thuật

Đội ngũ các nhà khoa học của chúng tôi có kinh nghiệm trong tất cả các lĩnh vực nghiên cứu bao gồm Khoa học Đời sống, Khoa học Vật liệu, Tổng hợp Hóa học, Sắc ký, Phân tích và nhiều lĩnh vực khác.