483095
Sigma-Aldrich

Poly(3,4-ethylenedioxythiophene)-poly(styrenesulfonate)

Synonyms English:

PEDOT:PSS; Poly(2,3-dihydrothieno-1,4-dioxin)-poly(styrenesulfonate)

Nacres: NA.23
Mdl No: MFCD07371079
CAS Number: 155090-83-8
Nhóm sản phẩm
MÃ SẢN PHẨM Kích cỡ gói Sẵn có Giá Số lượng
Request a Bulk Order Kíểm Tra Còn Hàng

Thuộc tính

Thuộc tính
composition PEDOT content 0.5 
compression i.d. wt. %
concentricity 1.3 
concentricity × camber wt % dispersion in H2O
conductor diam.
cone volume × distance S/cm
Description Poly(3,4-ethylenedioxythiophene)-poly(styrenesulfonate) 1.3 wt % dispersion in H2O, conductive grade
determination of p-n band gap 1.6 eV
grain size conductive grade
grid size Enabling
growth mode Design for Energy Efficiency
Learn more about the Principles of Green Chemistry.
Yêu cầu giấy phép Not required
Kiểm tra hết hạn No
Kiểm soát nhiệt độ 10
Hình thức vận chuyển DAS
Lĩnh vực sản phẩm Chemistry

Mô tả

Application

Virtually 100% absorption from 900-2,000 nm. No absorption maximum from 400-800 nm. Conductive polymer blend.

Features and Benefits

Antistat coating for plastic and glass.

General description

A conducting polymer such as poly(3,4-ethylenedioxythiophene) doped with poly(styrene sulfonate) anions (PEDOT/PSS) is widely used in various organic optoelectronic devices. High electrical conductivity and good oxidation resistance of such polymers make it suitable for electromagnetic shielding and noise suppression. Thus, the polymer film was found to possess high transparency throughout the visible light spectrum and even into near IR and near UV regions, virtually 100% absorption from 900-2,000 nm. No absorption maximum from 400-800 nm. Conductive polymer blend. Impact of small electric and magnetic fields on the polymer was studied.

Packaging

Packaged in glass bottles

THÔNG TIN AN TOÀN

Signal Word

RIDADRRIDADR

WGK Germany

Flash Point (F)

Flash Point (C)

Target Organs

Risk Statement

Cảnh cáo nguy cơ bổ sung

TÀI LIỆU

Chứng nhận phân tích View Sample COA
Chứng nhận xuất xứ

Hỗ Trợ Kỹ Thuật

Đội ngũ các nhà khoa học của chúng tôi có kinh nghiệm trong tất cả các lĩnh vực nghiên cứu bao gồm Khoa học Đời sống, Khoa học Vật liệu, Tổng hợp Hóa học, Sắc ký, Phân tích và nhiều lĩnh vực khác.