Sterility Testing Consumables

Sản phẩm

Xem dưới dạng Dạng lưới Dạng danh sách

Sản phẩm 1-12 của 25

  • Tên sản phẩm
Sắp xếp giảm dần
Mã sản phẩm Mô tả sản phẩm Giá cả
22089 Mở rộng
51414 51414-500G Mở rộng
STBMCTM12 Clear Fluid Thioglycollate Medium pkg of 100 mL (12 Bottles with screw cap and septum), for aerobic bacteria, suitable for sterility testing, for use with Steritest(R) Mở rộng
D3435 Dey-Engley neutralizing broth suitable for microbiology, NutriSelect(R) Plus Mở rộng
1.46415 Fluid A suitable for sterility testing, pkg of 300 mL (in 500 ml bottle with red flip cap and septum (6 bottles per box)) Mở rộng
STBMRFA1 Fluid A pkg of 100 mL (Bottle with screw cap and septum), For rinsing and dilution, suitable for sterility testing, for use with Steritest(R) Mở rộng
STBMRFK34 Fluid K pkg of 300 mL (Bottle with screw cap and septum), Diluting or rinsing fluid for samples containing petrolatum/oil, suitable for sterility testing, for use with Steritest(R) Mở rộng
STBMFTM12 900000070249 Mở rộng
1.46628 1466280006 Mở rộng
STBMRFD34 900000006504 Mở rộng
Trang
mỗi trang