Chuẩn Tạp Chất Nguyên Tố Vô Cơ

Chuẩn Tạp Chất Nguyên Tố Vô Cơ
Chất chuẩn tham chiếu của hỗn hợp tạp chất nguyên tố vô cơ theo hướng dẫn của ICHQ3D cho các thử nghiệm dựa trên ICP hoặc AAS của các sản phẩm thuốc trong phân tích dược phẩm.

Sản phẩm

Xem dưới dạng Dạng lưới Dạng danh sách

Sản phẩm 1-12 của 22

  • Tên sản phẩm
Sắp xếp giảm dần
Mã sản phẩm Mô tả sản phẩm Giá cả
1.05080 1050805000 Mở rộng
TANKSDS2ASM Automatic Sanitization Module (ASM) Protects and preserves the integrity of stored pure water against bacterial proliferation and biofilm formation Mở rộng
1.09092 1090921000 Mở rộng
1.00229 1002290250 Mở rộng
07368 Mở rộng
73108 Mở rộng
19041 Mở rộng
69729 Mở rộng
89922 Mở rộng
92928 92928-100ML Mở rộng
93679 93679-100ML Mở rộng
89118 89118-100ML Mở rộng
Trang
mỗi trang