Tinh Sạch Plasmid DNA

Tinh Sạch Plasmid DNA
Bộ dụng cụ tinh sạch DNA plasmid được cung cấp ở các kích thước miniprep, midiprep, maxiprep và gigaprep để tinh sạch DNA plasmid quy mô nhỏ đến lớn cho các ứng dụng nhân bản phân tử, biến nạp và biểu hiện protein tái tổ hợp.

Sản phẩm

Xem dưới dạng Dạng lưới Dạng danh sách

Sản phẩm 1-12 của 29

  • Tên sản phẩm
Sắp xếp giảm dần
Mã sản phẩm Mô tả sản phẩm Giá cả
8.06914 8069140025 Mở rộng
1.07225 1,10-Phenanthroline monohydrate GR ACS Mở rộng
8.06215 8062151000 Mở rộng
8.06061 8060612500 Mở rộng
8.06790 8067900100 Mở rộng
8.06806 8068060100 Mở rộng
8.06548 8065481000 Mở rộng
8.06086 8060860100 Mở rộng
1.00017 1000174000 Mở rộng
8.14633 8146331000 Mở rộng
APT165 Caspase 3 Colorimetric Activity Assay Kit, DEVD Caspase-3 Colorimetric Activity Assay Kits provide a simple & convenient means for assaying the activity of caspases that recognize the sequence DEVD. Mở rộng
Trang
mỗi trang