Vật Liệu Quang Tử & Quang Học

Vật Liệu Quang Tử & Quang Học
Làm sáng tỏ công trình nghiên cứu của bạn với danh mục vật liệu quang học và quang học toàn diện của chúng tôi, bao gồm tia laser, tia hồng ngoại, tia hồng ngoại gần, chất phát quang hóa học, chất quang sắc, nhiệt quang, phthalocyanine và thuốc nhuộm porphyrin, cũng như vật liệu phát quang, quang học phi tuyến tính (NLO) và ống dẫn sóng .

Sản phẩm

Xem dưới dạng Dạng lưới Dạng danh sách

Sản phẩm 1-12 của 390

  • Tên sản phẩm
Sắp xếp giảm dần
Mã sản phẩm Mô tả sản phẩm Giá cả
558850 558850-1G Mở rộng
273619 Mở rộng
433926 Mở rộng
252034 Mở rộng
392197 Mở rộng
180858 180858-2G Mở rộng
797294 797294-1G Mở rộng
446645 Mở rộng
A4926 Mở rộng
797324 Mở rộng
mỗi trang