Chính Sách Bảo Mật

1. Thông tin chung

Cảm ơn bạn đã quan tâm đến các trang web của Merck. Chúng tôi rất coi trọng vấn đề bảo vệ dữ liệu và quyền riêng tư và tuân thủ các quy định hiện hành về bảo vệ dữ liệu của quốc gia và châu Âu. Do đó, chúng tôi muốn thông báo với bạn bằng tuyên bố này về các biện pháp bảo vệ dữ liệu và dữ liệu nào chúng tôi có thể lưu trữ cũng như cách chúng tôi sử dụng dữ liệu này.


“Dữ liệu trong trang web này chỉ nhằm mục đích tham khảo chung và chỉ dành cho người xem ở Việt Nam. Nó có thể đề cập đến các sản phẩm dược phẩm, sản phẩm khoa học đời sống, hóa chất, kỹ thuật chẩn đoán, trị liệu. Cần lưu ý rằng, theo thời gian, tiền tệ và tính đầy đủ của dữ liệu có thể thay đổi. Merck không có bất kỳ hình thức nào gây ảnh hưởng, tuyên truyền hay lôi kéo bất kỳ ai mua hoặc sử dụng các sản phẩm của Merck. Merck không chịu trách nhiệm về bất kỳ mất mát, thiệt hại hoặc khiếu nại bồi thường nào liên quan đến bất kỳ hành động hoặc thiếu sót nào của bất kỳ ai dựa trên thông tin có trong hoặc có được thông qua việc sử dụng trang web này.

2.Loại dữ liệu nào được thu thập và chúng được sử dụng thế nào ?

Thu thập dữ liệu bởi trang web này: Bất cứ khi nào người dùng truy cập vào trang web, trình duyệt internet của người dùng sẽ tự động chuyển dữ liệu sau đến máy chủ web của chúng tôi vì lý do kỹ thuật:

  • Địa chỉ IP của máy tính yêu cầu
  • Ngày và giờ truy cập
  • Trạng thái truy cập (tệp đã chuyển; không tìm thấy tệp, v.v.)
  • Dữ liệu nhận dạng của trình duyệt và hệ điều hành được sử dụng
  • Tên của nhà cung cấp quyền truy cập internet của người dùng
  • Trang web mà truy cập được thực hiện

Dữ liệu này được thu thập, xử lý và dùng để cho phép sử dụng trang web (thiết lập kết nối), bảo mật hệ thống và quản trị kỹ thuật của cơ sở hạ tầng mạng. So sánh với các cơ sở dữ liệu khác hoặc chuyển giao cho bên thứ ba, cũng trong các đoạn trích, chỉ diễn ra sau khi ẩn danh địa chỉ IP của máy tính đang truy cập. Cơ sở pháp lý để xử lý là Art. 6 đoạn. 1 b GDPR. Dữ liệu được thu thập như một phần của các mục tự nguyện trong "Danh bạ & Dịch vụ" sẽ được sử dụng và xử lý riêng để xử lý câu hỏi và để thực hiện các dịch vụ mà bạn có thể đã yêu cầu

 

3. Chatbot

Trên trang web của chúng tôi, đôi khi chúng tôi cung cấp một chatbot. Có thể sử dụng chatbot mà không cần nhập dữ liệu cá nhân. Vui lòng không nhập bất kỳ dữ liệu cá nhân nào vào trường văn bản miễn phí. Chúng tôi sử dụng riêng dữ liệu của bạn để trả lời câu hỏi của bạn. Nếu chúng tôi xử lý yêu cầu trong nội bộ vì mục đích cải tiến, thì việc này được thực hiện ẩn danh. Dữ liệu được xử lý trên cơ sở các điều khoản luật định cho phép xử lý dữ liệu vì cần phải trả lời câu hỏi của bạn (Điều 6 đoạn 1, đoạn b GDPR) hoặc vì chúng tôi có lợi ích hợp pháp trong việc ngăn chặn gian lận và nếu có, hiệu quả bảo vệ pháp lý (Điều 6 Đoạn 1 f) GDPR).

 

4. Sử dụng Google Analytics

Trang web này sử dụng Google Analytics, một dịch vụ phân tích trang web do Google Ấn Độ cung cấp. ("Google"). Google Analytics sử dụng "cookie", là các tệp văn bản được đặt trên máy chủ Google của bạn ở Ấn Độ và được lưu trữ ở đó. Thay mặt nhà điều hành trang web này, Google sẽ sử dụng thông tin này để đánh giá việc sử dụng trang web của bạn, để biên soạn báo cáo về hoạt động của trang web và cung cấp cho nhà điều hành trang web các dịch vụ khác liên quan đến việc sử dụng trang web và internet. Địa chỉ IP được trình duyệt của bạn truyền trong phạm vi của Google Analytics sẽ không được tổng hợp với dữ liệu Google khác. Bạn có thể từ chối việc sử dụng cookie bằng cách chọn cài đặt thích hợp trên trình duyệt của mình, tuy nhiên, xin lưu ý rằng nếu bạn làm điều này, bạn có thể không sử dụng được toàn bộ chức năng của trang web này. Bạn cũng có thể ngăn Google thu thập dữ liệu do cookie tạo ra và liên quan đến việc bạn sử dụng trang web (bao gồm cả địa chỉ IP của bạn) và xử lý dữ liệu này bằng cách tải xuống và cài đặt trình cắm sẵn có của trình duyệt theo liên kết sau: http: / /tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=vi. Bạn có thể ngăn Google Analytics thu thập dữ liệu bằng cách nhấp vào liên kết sau. Cookie chọn không tham gia được đặt để ngăn việc thu thập dữ liệu của bạn trong tương lai khi bạn truy cập trang web này: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout/eula.html?hl=vi

Để biết thêm thông tin về các điều khoản sử dụng và quyền riêng tư, vui lòng truy cập https://marketingplatform.google.com/about/analytics/terms/us/ hoặc https://support.google.com/analytics/answer/7318509?hl=vi&ref_topic = 1008008 lưu ý rằng trên trang web, Google Analytics đã được mở rộng bằng mã "anonymizeIP" để đảm bảo đăng ký ẩn danh các địa chỉ IP (còn gọi là che IP). Cơ sở pháp lý để xử lý là Art. 6 đoạn. 1 f GDPR, theo đó sự ủy quyền của chúng tôi phát sinh từ thực tế là, một mặt, Merck quan tâm đến việc đánh giá dữ liệu trang web cho mục đích tối ưu hóa trang web và mặt khác, một người có liên quan có thể thấy trước một cách hợp lý vào thời điểm khi dữ liệu cá nhân được thu thập và xem xét các trường hợp mà nó được thực hiện (đặc biệt là các biện pháp nêu trên) mà nó có thể sẽ được xử lý cho mục đích này.

 

5. Plugin truyền thông xã hội

Chúng tôi sử dụng các plugin truyền thông xã hội từ các mạng xã hội khác nhau (ví dụ: Facebook). Với sự trợ giúp của các plugin này, bạn có thể chia sẻ nội dung hoặc giới thiệu sản phẩm. Các plugin bị vô hiệu hóa theo mặc định và do đó không gửi dữ liệu đến các trang web khác. Bằng cách nhấp vào nút “Chia sẻ” và xác nhận bằng một lần nhấp thứ hai vào “OK”, bạn có thể kích hoạt các plugin (được gọi là giải pháp 2 lần nhấp)

Nếu các plugin này được kích hoạt, trình duyệt của bạn sẽ thiết lập kết nối trực tiếp với các máy chủ của mạng truyền thông xã hội tương ứng ngay khi bạn truy cập trang web của nhà điều hành. Nội dung của plugin tương ứng được truyền trực tiếp từ mạng xã hội đến trình duyệt của bạn và được nhúng vào trang web

Bằng cách nhúng các plugin, mạng truyền thông xã hội nhận được thông tin rằng bạn đã truy cập trang tương ứng của nhà điều hành. Nếu bạn đã đăng nhập vào mạng xã hội, nó có thể phân bổ lượt truy cập vào tài khoản của bạn. Khi bạn tương tác với các plugin, thông tin tương ứng được chuyển trực tiếp từ trình duyệt của bạn đến mạng truyền thông xã hội và được lưu trữ ở đó.

Đối với mục đích và phạm vi thu thập dữ liệu cũng như việc xử lý và sử dụng thêm dữ liệu của các mạng truyền thông xã hội, cũng như các quyền và tùy chọn của bạn để bảo vệ quyền riêng tư của bạn, vui lòng tham khảo thông báo bảo vệ dữ liệu của các mạng tương ứng

Nếu bạn không muốn các mạng xã hội thu thập thông tin về bạn thông qua trang web của nhà điều hành, bạn phải đăng xuất hoặc tắt các plugin mạng xã hội trước khi truy cập trang web của chúng tôi.

Ngay cả khi bạn không đăng nhập vào các mạng xã hội, các trang web có plugin truyền thông xã hội đang hoạt động vẫn có thể gửi dữ liệu đến các mạng này. Với một plugin đang hoạt động, một cookie có số nhận dạng được đặt mỗi khi trang web được truy cập. Vì trình duyệt của bạn gửi cookie này mỗi khi bạn kết nối với máy chủ mạng mà không được hỏi, về cơ bản mạng có thể sử dụng cookie này để tạo hồ sơ về các trang web mà người dùng đã truy cập. Và sau đó cũng có thể gán lại số nhận dạng này cho một người sau này - ví dụ: khi đăng nhập sau vào mạng xã hội.

Nhà điều hành sử dụng các plugin sau:

Facebook (): Bạn có thể xem chính sách bảo mật của Facebook tại đây: https://www.facebook.com/about/privacy/your-info#public-info
LinkedIn (): Bạn có thể xem chính sách bảo mật của LinkedIn: https://www.linkedin.com/legal/privacy-policy
YouTube (): Bạn có thể xem chính sách bảo mật của Youtube: https://policies.google.com/privacy?hl=vi

6. Dữ liệu cá nhân khác có được thu thập và xử lý không ?

Chúng tôi chỉ thu thập và xử lý dữ liệu cá nhân của bạn nếu bạn yêu cầu một số dịch vụ nhất định và chúng tôi cần dữ liệu của bạn cho mục đích này hoặc nếu bạn đã tự nguyện đồng ý rõ ràng cho chúng tôi. Cơ sở pháp lý để xử lý là Art. 6 Đoạn văn 1 b GDPR và Nghệ thuật. 6 Đoạn văn 1 một GDPR.

Bạn có thể làm điều này, chẳng hạn như bằng cách điền vào mẫu đăng ký hoặc gửi email cho chúng tôi, đặt hàng sản phẩm hoặc dịch vụ, gửi yêu cầu cho chúng tôi, yêu cầu tài liệu hoặc đăng ký. Trừ khi luật pháp yêu cầu khác, chúng tôi sẽ chỉ sử dụng dữ liệu cá nhân của bạn cho các mục đích mà bạn đã đồng ý.

7. Dữ liệu của tôi có được chuyển cho bên thứ ba không, e. g. cơ quan chức năng?

Tại Merck, các cơ quan trong Công ty của chúng tôi nhận được dữ liệu của bạn được yêu cầu để thực hiện các nghĩa vụ theo hợp đồng và pháp lý của chúng tôi. Một số dữ liệu phải được tiết lộ theo các yêu cầu pháp lý và hợp đồng nghiêm ngặt:

Do nghĩa vụ pháp lý: Trong một số trường hợp nhất định, theo quy định của pháp luật, chúng tôi phải chuyển dữ liệu đến cơ quan có thẩm quyền theo luật định. Khi đệ trình lệnh tòa, chúng tôi có nghĩa vụ theo § 101 của Đạo luật Bản quyền Đức cung cấp cho chủ sở hữu bản quyền và các bản quyền phụ trợ thông tin về khách hàng được cho là đã cung cấp các tác phẩm được bảo vệ bản quyền trên các trang web chia sẻ tệp internet. Trong những trường hợp này, thông tin của chúng tôi chứa ID người dùng của một địa chỉ IP được cấp phát vào thời điểm được yêu cầu và, nếu biết, tên và địa chỉ của khách hàng. Ở các khía cạnh khác, dữ liệu cá nhân sẽ chỉ được chuyển giao cho các cơ quan nhà nước và cơ quan công quyền trong khuôn khổ các quy định pháp luật bắt buộc của quốc gia hoặc nếu việc tiết lộ là cần thiết trong trường hợp bị tấn công vào cơ sở hạ tầng mạng để truy cứu trách nhiệm pháp lý hoặc hình sự. Cơ sở pháp lý để xử lý là Nghệ thuật. 6 Đoạn văn 1 c GDPR hoặc § 24 Đoạn văn. 2 Đạo luật bảo vệ dữ liệu liên bang Đức số 1

Đối với các nhà cung cấp dịch vụ bên ngoài để xử lý dữ liệu: Khi các nhà cung cấp dịch vụ có quyền truy cập vào dữ liệu cá nhân của khách hàng của chúng tôi, điều này thường diễn ra trong quá trình được gọi là xử lý đơn đặt hàng dữ liệu cá nhân. Trong trường hợp này, Merck, vẫn chịu trách nhiệm về việc bảo vệ dữ liệu của bạn - ngoài ra, bộ xử lý cũng có thể chịu trách nhiệm. Nhà cung cấp dịch vụ làm việc theo đúng hướng dẫn của chúng tôi, được chúng tôi đảm bảo bằng các quy định hợp đồng nghiêm ngặt, các biện pháp kỹ thuật và tổ chức cũng như các biện pháp kiểm soát bổ sung. Merck làm việc với các nhà cung cấp dịch vụ với tư cách là bộ xử lý. Đây là các công ty thuộc Tập đoàn và các nhà cung cấp dịch vụ cho các dịch vụ CNTT (ví dụ: cho các nhiệm vụ kỹ thuật-hành chính và cho phân tích sử dụng), các dịch vụ viễn thông, tư vấn và cố vấn cũng như bán hàng và tiếp thị.

Đối với các công ty thuộc Tập đoàn: Merck có thể chuyển dữ liệu cá nhân của bạn cho các công ty thuộc Tập đoàn để thực hiện mối quan hệ kinh doanh với bạn hoặc vì các mục đích lợi ích hợp pháp. Nếu dữ liệu được chuyển ra nước ngoài, chúng có trụ sở trong EU hoặc EEA hoặc ở một quốc gia mà theo quyết định của Ủy ban EU, có mức độ bảo vệ dữ liệu thích hợp. Trong trường hợp chuyển dữ liệu đến các công ty thuộc Tập đoàn đặt trụ sở tại các quốc gia khác, Merck, đảm bảo bằng cách đảm bảo rằng công ty thuộc Tập đoàn nhập dữ liệu có nghĩa vụ phải có mức độ bảo vệ dữ liệu thích hợp.

Ngoài ra, chúng tôi không chuyển dữ liệu cho bên thứ ba trừ khi bạn đã đồng ý rõ ràng, việc chuyển giao rõ ràng là cần thiết cho việc cung cấp ưu đãi hoặc dịch vụ do bạn yêu cầu hoặc điều này được pháp luật quy định. Chúng tôi cũng không có ý định chuyển dữ liệu của bạn ngoài phạm vi này sang một quốc gia thứ ba hoặc tổ chức quốc tế

 

8. Dữ liệu của tôi sẽ được lưu trữ trong bao lâu?

Chúng tôi lưu trữ dữ liệu càng lâu miễn là nó cần thiết về mặt pháp lý hoặc cần thiết cho việc cung cấp dịch vụ do bạn yêu cầu, hoặc miễn là nó đã được đồng ý trong một tuyên bố

 


9. Tôi có quyền được cung cấp thông tin và chỉnh sửa dữ liệu đã lưu trữ của mình không? Tôi có những quyền nào khác liên quan đến dữ liệu được lưu trữ của mình?

Bạn có thể yêu cầu bất kỳ lúc nào và miễn phí thông tin về phạm vi, nguồn gốc và người nhận dữ liệu được lưu trữ cũng như mục đích của việc lưu trữ; Ngoài ra, bạn có quyền chỉnh sửa, loại bỏ hoặc hạn chế việc xử lý dữ liệu của mình theo các quy định về bảo vệ dữ liệu, quyền phản đối việc xử lý cũng như quyền đối với tính khả chuyển của dữ liệu. Xin lưu ý rằng có quyền khiếu nại đối với cơ quan giám sát.

 


10. Tôi có thể rút lại sự đồng ý sử dụng dữ liệu của mình không?

Bạn có quyền rút lại sự đồng ý của bạn đối với việc sử dụng dữ liệu của bạn bất kỳ lúc nào. Chỉ cần gửi email hoặc gửi thư đến địa chỉ sau: Attention- van.nguyen.thi.my@merckgroup.com. Việc xử lý dữ liệu được thực hiện dựa trên sự đồng ý của bạn là hợp pháp cho đến thời điểm thu hồi.

 


11. Ai là người liên hệ của tôi nếu tôi có thắc mắc về bảo vệ dữ liệu?

Nếu bạn có bất kỳ câu hỏi hoặc nhận xét nào, vui lòng liên hệ với Nhân viên Bảo vệ Dữ liệu của Merck tại van.nguyen.thi.my@merckgroup.com.

 


12. Tuyên bố bảo mật dữ liệu này có hiệu lực trong bao lâu?

Chúng tôi có quyền sửa đổi tuyên bố về quyền riêng tư dữ liệu bất kỳ lúc nào có hiệu lực cho tương lai, đặc biệt là để điều chỉnh nó cho phù hợp với sự phát triển hơn nữa của trang web hoặc việc triển khai các công nghệ mới.

 

13. KHÁC

THÔNG TIN CHÚNG TÔI THU THẬP

Chúng tôi sử dụng SSL cho biểu mẫu liên hệ trực tuyến, điều này đảm bảo rằng tất cả thông tin liên lạc giữa bạn và máy chủ thư của chúng tôi sẽ được mã hóa (https: // thay vì http: // trong thanh địa chỉ của biểu mẫu liên hệ). Nội dung tin nhắn của bạn sẽ được ẩn khỏi những con mắt tò mò và mã hóa giúp giảm thiểu hành vi trộm cắp danh tính, gửi tin nhắn giả, v.v. Tuy nhiên, vì các tin nhắn biểu mẫu được truyền qua Internet nên Merck không thể đảm bảo rằng các tin nhắn đó hoàn toàn an toàn. Nếu bạn không thoải mái với những rủi ro như vậy, bạn có thể quyết định không sử dụng các biểu mẫu trực tuyến để liên lạc với Merck. Bạn phải biết rằng các tin nhắn có thể bị trì hoãn hoặc không được gửi.

Chúng tôi cũng có quyền truy cập vào các loại thông tin sau về bạn và việc bạn truy cập Trang web.

Địa chỉ IP - Chúng tôi ghi lại địa chỉ Giao thức Internet (IP) của máy tính của bạn khi bạn truy cập Trang web. Địa chỉ IP không nhận dạng cá nhân bạn, nhưng nó là thứ cho phép chúng tôi duy trì liên lạc với bạn khi bạn di chuyển về Trang web.

Cookie - Chúng tôi cũng thu thập thông tin về việc bạn sử dụng Trang web thông qua cookie và công nghệ tương tự. "Cookie" là một mã số duy nhất mà chúng tôi chuyển đến máy tính của bạn để chúng tôi có thể theo dõi sở thích và sở thích của bạn và công nhận bạn là khách truy cập trở lại Trang web. Công nghệ cookie cho phép chúng tôi thu thập dữ liệu "dòng nhấp chuột", không phải là thông tin nhận dạng cá nhân, mà là thông tin phản ánh các hoạt động của bạn trên Trang web, bao gồm cả sự quan tâm của bạn đến các danh mục Trang web nhất định. Chúng tôi không chia sẻ thông tin theo dõi với các công ty không có liên kết và chúng tôi không cho phép các công ty khác đặt cookie trên Trang web của chúng tôi

Cách chúng tôi sử dụng thông tin của bạn - Chúng tôi sử dụng thông tin về việc bạn sử dụng các dịch vụ và hoạt động trên Trang web để theo dõi các mẫu lưu lượng truy cập của người dùng & cố gắng phân tích những gì người dùng của chúng tôi thích để chúng tôi có thể thiết kế các dịch vụ và hoạt động tốt hơn cho bạn.