Chính Sách Thanh Toán

1. ĐIỀU KIỆN THANH TOÁN

  • Hạn thanh toán 35 ngày kể từ ngày lập hóa đơn, trừ khi có quy định khác.
  • Nếu điều kiện tài chính của Nhà phân phối dẫn đến không an toàn cho Merck, theo toàn quyền quyết định của mình về khả năng thu hồi giá mua sau cùng, Merck có thể trì hoãn việc giao sản phẩm mà không cần phải thông báo cho Nhà phân phối; và theo lựa chọn của mình, Merck được phép thay đổi các điều khoản thanh toán thành thanh toán toàn bộ hoặc một phần trước khi vận chuyển toàn bộ số dư sản phẩm chưa giao như trên.
  • Trong trường hợp Nhà phân phối vi phạm việc thanh toán của đơn đặt hàng này hoặc đơn đặt hàng khác, tùy theo lựa chọn của mình, không ảnh hưởng đến biện pháp xử lý hợp pháp khác của Merck, Merck có thể trì hoãn giao hàng, hủy đơn đặt hàng của Nhà phân phối và mọi đơn đặt hàng khác của Nhà phân phối, hoặc bán sản phẩm chưa được giao còn lại của Nhà phân phối và sử dụng số tiền thu được làm một khoản tín dụng, không bù trừ hoặc khấu trừ dưới mọi hình thức, vào giá mua đã thỏa thuận, và Nhà phân phối đồng ý thanh toán số còn lại khi đến hạn cho Merck theo yêu cầu. Nhà phân phối đồng ý thanh toán tất cả chi phí, bao gồm, nhưng không giới hạn đối với, phí luật sư và phí kế toán hợp lý và các chi phí thu hồi khác phát sinh do Nhà phân phối vi phạm điều khoản của Hợp đồng này. Các hóa đơn còn lại chưa thanh toán sau ngày đến hạn sẽ phải chịu mức lãi suất 1,5% mỗi tháng (hoặc lãi suất tối đa được pháp luật cho phép). Nhà phân phối sẽ thanh toán tất cả chi phí thu hồi số tiền chưa thanh toán, bao gồm (không giới hạn) phí luật sư và các chi phí liên quan.

2. PHƯƠNG THỨC THANH TOÁN

Merck Việt Nam sử dụng hình thức thanh toán chuyển khoản qua ngân hàng. Chi tiết thông tin tài khoản ngân hàng và đơn vị thụ hưởng như sau:

Tên Ngân Hàng: Ngân Hàng HSBC Việt Nam - Chi nhánh Hồ Chí Minh

Tài khoản: CONG TY TNHH MERCK VIETNAM                           

Số tài khoản: 090-136920-001

 

Vui lòng liên hệ bộ phận chăm sóc khách hàng của Merck: mvn_customerservice@merckgroup.com nếu có bất kỳ thắc mắc liên quan.