Thông Tin Quy Định

CHÍNH SÁCH GIAO NHẬN VÀ VẬN CHUYỂN HÀNG HÓA 

1.HÌNH THỨC GIAO NHẬN

  • Do đặc thù kinh doanh hóa chất, Merck sẽ giao hàng trực tiếp tại kho của Merck Việt Nam tại Schenker Đồng Nai. Các nhà phân phối sẽ trực tiếp đến nhận khi có thông tin từ bộ phận chăm sóc khách hàng. 

  • Ngày giao hàng do Người bán cung cấp là không ràng buộc và thời gian giao hàng không cố định. Người bán sẽ không chịu trách nhiệm về bất kỳ sự chậm trễ, mất mát hoặc thiệt hại nào trong quá trình vận chuyển.

2. CHÍNH SÁCH NHẬN HÀNG

  • Bộ phận vận chuyển sẽ liên hệ khách hàng để xác nhận thời gian giao hàng.

  • Khách hàng chuẩn bị các loại giấy tờ liên quan.
  • Khách hàng kiểm tra sản phẩm khi nhận hàng. Trường khợp có bất kỳ vấn đề khiếu nại nào, khách hàng vui lòng gửi thông báo bằng văn bản cho Merck về mọi khiếu nại do thiếu hụt, hư hỏng hoặc thiệt hại. Sản phẩm sẽ được lưu giữ chờ quy trình xử lý từ Merck.

  • Ký xác nhận nhận hàng.

  • Việc giao Sản phẩm tại kho của Merck sẽ đồng nghĩa với việc Merck giao hàng cho Nhà phân phối và Nhà phân phối sẽ chịu mọi rủi ro về tổn thất hoặc thiệt hại quá trình trung chuyển.

3. CHÍNH SÁCH CHUNG 

  •  Merck có quyền giao hàng theo từng đợt, tất cả các đợt đó sẽ được lập hóa đơn riêng và thanh toán khi đến hạn cho mỗi hóa đơn, không tính đến những lần giao hàng tiếp theo. 

  • Sự chậm trễ trong việc giao hàng của bất kỳ đợt nào sẽ không làm giảm nghĩa vụ của Nhà phân phối trong việc chấp nhận các đợt giao hàng còn lại.

  • Nếu Nhà phân phối không gửi thông báo cho Merck trong vòng năm ngày sau khi Nhà phân phối nhận Sản phẩm, thì sản phẩm đó sẽ được kết luận là phù hợp với các điều khoản và điều kiện của Hợp đồng nvà đã được Nhà phân phối chấp nhận.