Điều Khoản Và Điều Kiện Bán Hàng Chung

1. Sự Tuân Thủ Của Bạn

1.1 Các điều khoản và điều kiện bán hàng chung (GTC) áp dụng cho tất cả các sản phẩm và dịch vụ được cung cấp bởi Merck Việt Nam (MVN) cho khách hàng trên lãnh thổ Việt Nam.

1.2 GTC này sẽ thay thế bất kỳ điều khoản mâu thuẫn nào có trong đơn mua hàng của khách hàng hoặc bất kì tài liệu nào do khách hàng gửi trừ khi có MVN đồng ý rõ ràng bằng văn bản.

1.3 Bất kì điều nào sau đây sẽ cấu thành sự đồng ý của khách hàng với GTC này: (1) xác nhận bằng văn bản về các GTC này; (2) đặt hàng các sản phẩm và dịch vụ do MVN cung cấp; (3) đồng ý nhận sản phẩm hoặc dịch vụ do MVN cung cấp; (4) thanh toán cho bất kỳ sản phẩm nào; hoặc (5) bất kì hành động hay biểu hiện đồng ý nào khác của khách hàng.

1.4 Khách hàng đồng ý tuân thủ với tất cả hướng dẫn, thông báo, quy tắc hoạt động, chính sách và chỉ dẫn liên quan đến việc mua sản phẩm và dịch vụ thông qua nền tảng thương mại điện tử của MVN, cũng như bất kỳ sửa đổi, điều chỉnh nào đối với những quy định nói trên do MVN ban hành vào từng thời điểm. MVN có quyền sửa đổi các hướng dẫn, thông báo, quy tắc hoạt động, chính sách và chỉ dẫn vào bất kỳ thời điểm nào bằng cách thông báo trước cho khách hàng và khách hàng được xem là đã biết và chịu sự ràng buộc với những thay đổi, điều chỉnh sau khi những thông báo, điều chỉnh này được công bố trên nền tảng thương mại điện tử của MVN phù hợp với chính sách của MVN và quy định pháp luật hiện hành.

2. Đơn đặt hàng

2.1 Hợp đồng ràng buộc mua bán sản phẩm và dịch vụ được xác lập khi (1) đề nghị của MVN nêu rõ là ràng buộc và được khách hàng chấp nhận bằng văn bản hoặc (2) khách hàng gửi đơn đặt hàng và được MVN xác nhận bằng văn bản hoặc bằng việc tiến hành xử lý đơn hàng đã gửi.

2.2 Khách hàng không thể huỷ hay thay đổi đơn đặt hàng mà không có sự đồng ý bằng văn bản của MVN. Các sản phẩm tuân theo quy định của chính phủ hoặc tiêu chuẩn sản xuất có thể không được huỷ. Việc chấp thuận huỷ hoặc thay đổi có thể phụ thuộc vào việc khách hàng thanh toán các chi phí liên quan mà MVN phải chịu, bao gồm nhưng không giới hạn, chi phí lưu kho và vận chuyển, chi phí sản xuất, chi phí mua nguyên liệu, chi phí huỷ đơn hàng với nhà cung cấp và bất kì chi phí nào khác phát sinh từ việc huỷ hay thay đổi đơn đặt hàng. Nhân viên hoặc đại diện được uỷ quyền của MVN sẽ phát hành hoá đơn về các chi phí này.

2.3 Ngoài tất cả các biện pháp theo GTC này hoặc theo pháp luật mà MVN không từ bỏ bởi việc thực hiên các quyền dưới đây, MVN có quyền bảo lưu hoặc từ chối bất kì đơn đặt hàng nào, toàn bộ hay một phần, khi khách hàng vi phạm các điều khoản của GTC này hoặc khách hàng bị phá sản, vỡ nợ, giải thể, bị tiếp quản hoặc khi xảy ra bất kì sự kiện nào khiến MVN nghi vấn về sự tự nguyên và khả năng thực hiện nghĩa vụ của khách hàng.

3. Giao hàng và đổi trả

Thông tin về giao hàng được quy định và cập nhật tại đường dẫn sau:

https://www.merck-lifescience.com.vn/vn_vn/chinh-sach-van-chuyen

Thông tin về đổi trả được quy định và cập nhật tại đường dẫn sau:

https://www.merck-lifescience.com.vn/vn_vn/chinh-sach-tra-hang

4. Giá sản phẩm và dịch vụ

4.1 Bất kì báo giá nào do MVN cung cấp chỉ có hiệu lực trong thời gian được quy định trong báo giá, hoặc nếu không có quy định thời gian trong báo giá, báo giá sẽ chỉ có hiệu lực trong vòng 30 ngày kể từ ngày đưa ra báo giá, và khách hàng phải yêu cầu giao toàn bộ số lượng đặt hàng trong khoảng thời gian đã thoả thuận sau ngày đặt hàng, trừ phi có quy định khác trong báo giá. Đối với các giao dịch khác, khách hàng phải mua sản phẩm và dịch vụ với giá có hiệu lực kể từ ngày giao hàng.

4.2 Giá niêm yết trên nền tảng thương mại điện tử của MVN không bao gồm thuế hay các loại phí liên quan khác. Tất cả các loại thuế và phí này sẽ do khách hàng thanh toán. Trong trường hợp MVN được yêu cầu trả trước bất kỳ khoản thuế và phí nào như vậy, khách hàng sẽ phải hoàn trả đầy đủ cho MVN.

4.3 Giá của sản phẩm và dịch vụ có thể được thay đổi bất cứ lúc nào, theo quyết định riêng biệt của MVN, theo từng thời điểm và chương trình ưu đãi được áp dụng. Phí vận chuyển và/hoặc phí giao hàng (nếu có) sẽ được thông báo đến khách hàng cùng với xác nhận đơn hàng.

4.4 Trang thương mại điện tử chứa rất nhiều thông tin về các sản phẩm, vì thế dù chúng tôi có nỗ lực hết sức, sẽ không loại trừ khả năng là thông tin giá cả của một vài sản phẩm bị sai sót. Chúng tôi kiểm tra giá của sản phẩm như một phần của quy trình kiểm soát, chính vì thế nếu giá thật của sản phẩm và dịch vụ thấp hơn giá trên trang thương mại điện tử, chúng tôi sẽ tính giá thấp hơn. Nếu giá thật của sản phẩm và dịch vụ cao hơn giá trên trang thương mại điện tử, chúng tôi sẽ liên lạc với khách hàng trước khi gửi xác nhận đơn hàng, hoặc chúng tôi sẽ từ chối đơn đặt hàng của khách hàng theo quy định của GTC này và nêu rõ cho khách hàng về sự từ chối đó. Trong trường hợp việc nhầm lẫn về giá là hiển nhiên, dễ dàng nhận thấy, và khách hàng có thể nhận ra đó là một sự sai sót, chúng tôi sẽ không cung cấp sản phẩm cho khách hàng với giá nhầm lẫn (giá thấp hơn) đó.

5. Thanh toán

Thông tin về phương thức và điều khoản thanh toán được quy định và cập nhật tại đường dẫn sau ngoại trừ theo thoả thuận khác giữa MVN và khách hàng.

https://www.merck-lifescience.com.vn/vn_vn/chinh-sach-thanh-toan

6. Bảo hành và khiếu nại

6.1 Khách hàng có các trách nhiệm kiểm tra sản phẩm như sau:

6.1.1 Khách hàng phải kiểm tra các sản phẩm được giao ngay sau khi nhận và thông báo cho MVN nếu sản phẩm bị lỗi hoặc bị thiếu không muộn hơn 5 ngày kể từ ngày nhận hàng. Trong trường hợp các lỗi này chỉ có thể nhận biết sau một khoảng thời gian, khách hàng phải thông báo cho MVN bằng văn bản hoặc dưới dạng điện tử ngay khi phát hiện nhưng không trễ hơn 30 ngày kể từ ngày nhận hàng.

6.1.2 Các khiếu nại được thông báo cho đại lý giao nhận hoặc bên thứ 3 sẽ không cấu thành một thông báo đúng hình thức và do đó sẽ bị coi là vô hiệu.

6.1.3 Trong trường hợp khách hàng tuyên bố sự không phù hợp của một sản phẩm nguy hiểm, MVN sẽ có quyền kiểm tra các sản phẩm đó tại cơ sở của khách hàng. Ngoài ra, các bên có thể xác nhận sự không phù hợp của sản phẩm thông qua kết quả phân tích do phòng thí nghiệm của một bên thứ 3 thực hiện; phòng thí nghiệm của một bên thứ 3 phải được cả hai bên chấp nhận và thực hiện phân tích trong một khoảng thời gian hợp lý. Nếu kết quả phân tích xác nhận sự không phù hợp của sản phẩm, MVN sẽ chịu các chi phí phân tích; nếu kết quả phân tích không xác nhận sự không phù hợp của sản phẩm, khách hàng sẽ chịu các chi phí này.

6.1.4 MVN sẽ không chịu trách nhiệm bảo hành đối với bất kỳ khiếu nại nào của khách hàng không tuân thủ các quy định của điều khoản 6.1 này.

6.2 MVN đảm bảo những điều sau với tất cả các sản phẩm được phân phối:

6.2.1 Các sản phẩm do MVN phân phối có thông số kĩ thuật tương đương với thông số kĩ thuật được công bố trong danh mục sản phẩm (dưới dạng điện tử hay dạng khác), trong chứng nhận đi kèm sản phẩm hoặc trên nhãn sản phẩm. Trong trường hợp có sự khác biệt giữa danh mục sản phẩm và nhãn sản phẩm, thông tin trên nhãn có ý nghĩa quyết định.

6.2.2 Các thông số kĩ thuật chỉ liên quan đến các chất và giá trị được nêu, cũng như dữ liệu dược điển và thông tin về số E. Các tuyên bố về tính phù hợp chỉ có giá trị khi được các bên đồng ý rõ ràng.

6.2.3 MVN không chịu bất kỳ trách nhiệm bảo hành nào đối với việc sử dụng các sản phẩm được phân phối trong các chế phẩm dược phẩm, mỹ phẩm hay thực phẩm, trừ khi việc sử dụng đó đã được MVN chấp thuận cụ thể và rõ ràng.

6.2.4 Đại lý, nhân viên hoặc đại điện nào khác không có quyền sửa đổi hoặc mở rộng bảo hành tiêu chuẩn của MVN áp dụng cho sản phẩm và dịch vụ, hoặc đưa ra bất kì tuyên bố nào về sản phẩm khác với các thông số kỹ thuật được công bố của MVN; và bất kỳ khẳng định nào như vậy, về bảo hành hay mang tính chất tuyên bố, khách hàng không nên dựa vào và sẽ không phải là một phần của GTC này.

6.3 Mọi bảo hành của MVN sẽ không áp dụng trong các trường hợp sau:

6.3.1 Khách hàng không cài đặt, sử dụng hoặc bảo trì sản phẩm theo hướng dẫn, thông số kỹ thuật, tuyên bố sử dụng hay điều kiện sử dụng do MVN cung cấp bằng văn bản. Các thông tin này bao gồm nhưng không giới hạn ở dữ liệu sản phẩm, thông tin sản phẩm, thông tin sử dụng hạn chế và giấy phép nhãn sử dụng hạn chế.

6.3.2 Khách hàng sử dụng sản phẩm cho các mục đích khác ngoài mục đích nghiên cứu, bao gồm nhưng không giới hạn ở mục đích thương mại, sử dụng trong chẩn đoán in vitro, sử dụng trong trị liệu ex vivo hoặc in vivo, hoặc bất kì hình thức sử dụng hay ứng dụng nào liên quan đến con người hay động vật.

6.3.3 Khách hàng cài đặt, sửa chữa, sửa đổi, nâng cấp, bảo trì hoặc sử dụng các dịch vụ khác từ một bên thứ 3 chưa được MVN chấp thuận.

6.3.4 Các hao mòn bình thường của sản phẩm, sản phẩm không được bảo trì thích hợp và điều kiện bảo quản không phù hợp; hoặc

6.3.5 Khách hàng sử dụng sản phẩm quá thời hạn sử dụng hoặc ngày hết hạn của sản phẩm được nêu trong tài liệu thông số kỹ thuật được công bố hay nhãn của sản phẩm đó.

6.4 Trong trường hợp có bất kì khiếu nại nào theo Điều 6.1, tuỳ thuộc vào thời hạn giới hạn trong điều 6.5, nghĩa vụ duy nhất của MVN là sửa chữa hoặc thay thế sản phẩm hoặc một phần của sản phẩm theo sự lựa chọn của mình. Nếu sau khi thực hiện các nỗ lực hợp lí, MVN không thể sửa chữa hay thay thế sản phẩm hoặc một phần của sản phẩm, thì MVN sẽ phát hành giấy báo có cho khách hàng với khoản tiền đã thanh toán cho sản phẩm hay một phần của sản phẩm. Để tránh nhầm lẫn, nghĩa vụ sửa chữa hay thay thế của MVN áp dụng cho các thiết bị mua trực tiếp từ MVN.

6.5 MVN cung cấp bảo hành theo điều khoản 6 này cho các thiết bị cụ thể được cung cấp theo hợp đồng hay đơn đặt hàng và cho thời hạn bảo hành đã nêu trong hợp đồng hay đơn đặt hàng đó.

6.6 Ngoài các bảo đảm được cung cấp ở đây, MVN không có bảo đảm nào khác, một cách rõ ràng hay ngụ ý, và từ chối rõ ràng việc bảo đảm về khả năng tiêu thụ và sự phù hợp cho một mục đích cụ thể. MVN không tuyên bố hoặc bảo đảm rằng các sản phẩm hoặc việc sử dụng chúng sẽ không xâm phạm bất kỳ quyền sở hữu hay bằng sáng chế nào khác.

6.7 Theo yêu cầu của khách hàng, MVN có thể, theo quyết định riêng của mình, cung cấp hỗ trợ kĩ thuật và thông tin liên quan đến sản phẩm. MVN không bảo đảm dưới bất kì hình thức nào, rõ ràng hay ngụ ý, bao gồm các bảo đảm ngụ ý về khả năng tiêu thụ và sự phù hợp cho một mục đích cụ thể, liên quan đến hỗ trợ kĩ thuật hay thông tin mà MVN hay nhân viên của MVN cung cấp. Bất kì đề xuất nào của MVN liên quan đến việc sử dụng, lựa chọn, ứng dụng hay sự phù hợp của sản phẩm không được xem là một bảo đảm rõ ràng hay ngụ ý trừ khi đề xuất này được ghi cụ thể bằng văn bản và được ký bởi nhân viên hoặc đại diện được uỷ quyền khác của MVN.

7. Giới hạn trách nhiệm

7.1 Khách hàng chịu mọi rủi ro và trách nhiệm đối với mất mát, thiệt hại hoặc thương tích đối với người hoặc tài sản của khách hàng hoặc những bên khác phát sinh từ sự hiện diện hoặc sử dụng các sản phẩm hay dịch vụ của MVN, bao gồm cả việc vi phạm quyền sở hữu trí tuệ của bên thứ 3 do khách hàng sử dụng sản phẩm của MVN.

7.2 Trừ phi có quy định rõ ràng khác trong GTC này, MVN sẽ không bồi thường hay chịu trách nhiệm đối với khách hàng hay bất cứ cá nhân hoặc pháp nhân nào cho bất kì khiếu nại, tổn thất hoặc thiệt hại phát sinh từ việc bán hoặc sử dụng các sản phẩm hay dịch vụ.

7.3 Khách hàng sẽ bồi thường và đảm bảo MVN tránh khỏi các khiếu nại, thiệt hại, tổn thất và chi phí (bao gồm chi phí toà án) liên quan đến việc bán hay sử dụng sản phẩm do khách hàng vi phạm các quy định trong GTC này và/hoặc phát sinh từ các hành vi thiếu thận trọng hay không phù hợp của khách hàng hay các chi nhánh, nhân viên, đối tác và nhà thầu phụ của họ.

7.4 MVN sẽ không chịu trách nhiệm đối với các sự cố, hậu quả, thiệt hại gián tiếp, bồi thường trừng phạt hay bồi thường đặc biệt nào khác do việc sử dụng hay lỗi của sản phẩm và dịch vụ, bao gồm nhưng không giới hạn ở thiệt hại do không sử dụng được sản phẩm, thiệt hại do không đúng tiến độ, thiệt hại về doanh thu hay lợi nhuận, chi phí thay thế thiết bị hay dịch vụ, chi phí ngưng hoạt động hoặc các nghĩa vụ với bên thứ 3. Tổng trách nhiệm của MVN sẽ không vượt quá giá mua của sản phẩm hoặc dịch vụ liên quan đến thiệt hại này. Tất cả các khiếu nại phải được đưa ra trong vòng 1 năm kể từ ngày giao hàng bất kể dưới hình thức nào.

8. Trường hợp bất khả kháng

8.1 Không bên nào phải chịu trách nhiệm về việc chậm trễ hoặc không hoàn thành nghĩa vụ (ngoài nghĩa vụ thanh toán) theo hợp đồng giữa hai bên miễn là việc không hoàn thành nghĩa vụ này là do một sự kiện nằm ngoài tầm kiểm soát của bên đó. Trường hợp bất khả kháng bao gồm nhưng không giới hạn: (a) chiến tranh hoặc khủng bố, (b) hoả hoạn, (c) thiên tai như lũ lụt và bão, (d) tình trạng thiếu nguyên liệu thô hoặc không có khả năng mua thiết bị hoặc nguyên vật liệu, (e) hạn chế về tiêu thụ năng lượng hoặc nước, (f) quy định của chính phủ, cấm vận, hạn chế xuất khẩu và nhập khẩu, (g) dịch bệnh, đình công, bãi khóa hoặc tranh chấp lao động dưới bất kỳ hình thức nào (cho dù có liên quan đối với nhân viên của các bên hay không), (h) tai nạn, (i) tịch thu tài sản, hoặc (j) bất kỳ lỗi sản xuất nào ngoài tầm kiểm soát hợp lý.

8.2 Nếu một trong 2 bên bị ảnh hưởng bởi một (hoặc nhiều) sự kiện được mô tả ở điều 8.1 ở trên, thì bên đó phải thông báo ngay cho bên còn lại về điều đó, nêu rõ bản chất của sự kiện, thời gian ước tính và các hành động được thực hiện để tránh hoặc giảm thiểu hậu quả.

8.3 Nếu, theo yêu cầu của khách hàng hay vì lí do khác mà khách hàng phải chịu trách nhiệm, việc sản xuất hay vận chuyển sản phẩm bị hoãn, MVN có thể phát hành hoá đơn cho khách hàng với các sản phẩm đã sản xuất và các chi phí phát sinh cho đến thời điểm bị hoãn.

8.4 Mỗi bên có quyền huỷ bỏ các đơn đặt hàng chưa được giao bằng văn bản hoặc dưới dạng điện tử nếu việc thực hiện đơn hàng đó bị ảnh hưởng hơn 6 tháng theo điều 8.1.

8.5 Nếu MVN không thể cung cấp toàn bộ nhu cầu cho các sản phẩm trong đơn đặt hàng, MVN có thể phân bổ nguồn hàng trong khả năng của mình cho bất kỳ hoặc tất cả khách hàng trên cơ sở MVN cho là công bằng và thực tế mà không phải chịu trách nhiệm pháp lý do không hoàn thành việc thực hiện đơn hàng.

9. Quy định về bảo mật

Quy định về bảo mật được cập nhật tại đường dẫn sau:

https://www.merck-lifescience.com.vn/vn_vn/chinh-sach-bao-mat