e-Commerce FAQ

Tôi không có tài khoản, tôi vẫn có thể đặt hàng trực tuyến không ?

Tổ chức của bạn không cần tài khoản để đặt hàng nhưng bạn cần phải đăng ký để đặt hàng qua trang web của chúng tôi. 

Chuyển đến tab "Đăng nhập/ Đăng ký" trên trang của chúng tôi và tạo tài khoản.Nó sẽ cung cấp cho bạn tùy chọn để liên kết hồ sơ của bạn với tài khoản của tổ chức của bạn.Nếu tổ chức của bạn không có tài khoản hiện tại, bạn cần chọn 'Tiếp tục Đăng ký' và hoàn tất quá trình đó. Sau đó, bạn có thể gửi yêu cầu đặt hàng.

Do tính chất nguy hiểm được quy định cho nhiều sản phẩm của chúng tôi, nhân viên của chúng tôi có thể cần xem xét đơn đặt hàng của bạn trước khi thực hiện giao hàng. Nếu đơn đặt hàng của bạn cần được xem xét thêm, bạn có thể đợi phản hồi từ Merck Việt Nam về trạng thái tài khoản của mình.

 

Nếu tôi đặt hàng trực tuyến, liệu tôi có còn nhận được giá theo hợp đồng không ?
Bạn sẽ nhận được giá theo hợp đồng nếu bạn là người dùng đã đăng ký và hồ sơ của bạn được liên kết với tài khoản của tổ chức bạn.

Để xác nhận rằng hồ sơ của bạn được liên kết với một tài khoản. Đăng nhập và xem lại giá của một sản phẩm có trong hợp đồng của bạn. Nếu liên kết thành công, giá chiết khấu sẽ có màu đỏ với giá niêm yết được đánh dấu qua. Nếu hồ sơ đã đăng ký của bạn không được liên kết với tài khoản, bạn sẽ cần liên hệ với chúng tôi để cập nhật hồ sơ của mình.

 

Làm cách nào để đăng ký với merck-lifescience.com.vn?

Việc đăng ký tài khoản với website của chúng tôi cực kỳ đơn giản và dễ dàng. Chỉ cần nhấp vào ‘Đăng nhập / Đăng ký’ trên tiêu đề trang web và chọn ‘Tạo hồ sơ mới. Trong khi đăng ký, bạn sẽ được cung cấp tùy chọn để liên kết hồ sơ của mình với tài khoản của tổ chức bạn. Điều này hữu ích cho bạn, nếu tổ chức của bạn có định giá theo hợp đồng hoặc nếu bạn định đặt hàng.

 

Tôi quên mật khẩu của mình, tôi phải làm sao?
Nếu bạn nhấp vào tab ‘Đăng nhập / Đăng ký’ ở đầu trang, bạn sẽ được đưa đến trang cho phép bạn đăng nhập. Dưới trường mật khẩu là liên kết ‘Quên mật khẩu?’. Khi bạn nhấp vào nó, nó sẽ đưa bạn đến trang ‘Đặt lại yêu cầu mật khẩu’. Nhập địa chỉ email của bạn và nhấp vào "gửi email". Sau đó, bạn sẽ nhận được một email khôi phục mật khẩu. Nếu cách này không hiệu quả, vui lòng liên hệ với chúng tôi.

 

Làm cách nào tôi thay đổi địa chỉ của mình ?
Mặc dù bạn có thể thực hiện một số thay đổi đối với địa chỉ của mình trong quá trình đặt hàng, nhưng những thay đổi này chỉ là tạm thời và chỉ giới hạn trong đơn đặt hàng đó. Để thực hiện các thay đổi vĩnh viễn đối với thông tin địa chỉ giao hàng và / hoặc địa chỉ thanh toán của bạn, vui lòng liên hệ với chúng tôi.

Để thực hiện thay đổi địa chỉ giao hàng một lần cho đơn đặt hàng, hãy nhấp vào nút chỉnh sửa nằm dưới thông tin địa chỉ giao hàng của bạn. Thực hiện các thay đổi cần thiết và nhấp vào ‘Hoàn tất.’ Lưu ý, việc chỉnh sửa các trường địa chỉ này sẽ làm chậm đơn đặt hàng của bạn. Ngoài ra, những thay đổi này chỉ liên quan đến đơn đặt hàng cụ thể đó. Để chỉnh sửa vĩnh viễn địa chỉ này, vui lòng liên hệ với chúng tôi.

 

Tôi có thể thay đổi ngôn ngữ từ ngôn ngữ mặc định  không?

Dĩ nhiên, điều này có thể được thực hiện thông qua việc cập nhật phần 'Quản lý Tùy chọn Trang web' trên hồ sơ của bạn.