Phân tích sắc ký với Cột Supelco với ưu đãi lên đến 47%

 

Chương trình khuyến mãi dòng sản phẩm cột sắc ký SUPELCO®

NOT ONLY THE PRODUCT, WE PROVIDE THE SOLUTION!


Phân tích sắc ký với cột Supelco và nhận giá tốt ngay hôm nay!


Merck cung cấp hơn 5000 cột HPLC với nhiều lựa chọn cột HPLC, UHPLC và LC-MS, phân tích các phân tử nhỏ và lớn (sinh học phân tử), bao gồm từ cột sử dụng hạt xốp hoàn toàn (FPP) như LiChrospher,  Purospher STAR, Discovery và Ascentis đến cột sử dụng hạt xốp bề mặt (SPP) như Ascentis Express và BioShell và cột Chromolith nguyên khối.

–     Cột HPLC LiChrospher® – sử dụng hạt nhồi hình cầu với độ đồng nhất cao và Silica loại A có độ tinh khiết cao.
–     Cột HPLC Purospher® STAR-  giải pháp toàn diện phân tích HPLC


Tính năng và ưu điểm: 

– Hạt nhồi silica siêu tinh khiết (99.999%) cho peak đối xứng
– Hiệu năng tách cao
– Độ tái lập giữa các lô vượt trội cho kết quả có độ tin cậy cao
– Khả năng tương thích tốt với hiệu năng cao theo thử nghiệm Tanaka
– Tính linh hoạt tối đa trong việc phát triển phương pháp và lựa chọn pha động
– Độ pH ổn định từ pH 1,5 – 10,5
– Thích hợp khi sử dụng pha động lên đến 100% nước
– Độ nhạy và tính phù hợp cao nhất cho các ứng dụng LC-MS

 

Mua ngay Cột chất lượng cao cho kết quả phân tích HPLC tin cậy với ưu đãi hấp dẫn!

Từ 15/11/2023 - 15/12/2023, giảm giá lên đến 47% cho các sản phẩm quy định theo danh sách bên dưới.

*Điều khoản và điều kiện:

– Chương trinh áp dụng cho các khách hàng tại Việt Nam.
– Áp dụng cho đại lý chính thức của Merck Việt Nam.
– Không áp dụng đồng thời với chương trình khác
 
Vui lòng liên hệ chúng tôi để biết thông tin chi tiết:
Email: MVN_LSmarketing@merckgroup.com

Mã sản phẩm Mô tả sản phẩm Giá cả
1.50247 1502470001 Mở rộng
1.50248 1502480001 Mở rộng
1.50267 1502670001 Mở rộng
1.50031 1500310001 Mở rộng
1.50272 1502720001 Mở rộng
1.50032-M Purospher(R) STAR RP-8 endcapped (5µm) LiChroCART(R) 250-4.6 suitable for HPLC Mở rộng
1.50270 1502700001 Mở rộng
1.50358 1503580001 Mở rộng
1.50359 Purospher(R) STAR RP-18 endcapped (5µm) LiChroCART(R) 250-4.6 suitable for HPLC Mở rộng
1.50251 1502510001 Mở rộng
1.50252 1502520001 Mở rộng
1.50250 Purospher(R) STAR RP-18 endcapped (5 µm) LiChroCART(R) 4-4 suitable for HPLC Mở rộng
1.50604 LiChrospher(R) RP-18 endcapped (5µm) LiChroCART(R) 150-4.6 suitable for HPLC Mở rộng
1.50605 1506050001 Mở rộng
1.50636 1506360001 Mở rộng
1.50962 1509620001 Mở rộng
1.50829 1508290001 Mở rộng
1.50963 1509630001 Mở rộng
1.51486 manu-CART(R) NT cartridge holder for LiChroCART(R) 2,3,4,4.6 mm i.d. HPLC cartridges Mở rộng
1.51487 1514870001 Mở rộng
1.51453 1514530001 Mở rộng
1.51454 1514540001 Mở rộng
1.51455 1514550001 Mở rộng
1.51456 1514560001 Mở rộng
1.50036 1500360001 Mở rộng
1.50037-M 1500370001 Mở rộng
1.51913 1519130001 Mở rộng
1.51918 1519180001 Mở rộng
1.51911 1519110001 Mở rộng
1.50249 1502490001 Mở rộng
1.50470 1504700001 Mở rộng
1.50471 1504710001 Mở rộng
1.50431 1504310001 Mở rộng
1.50646 1506460001 Mở rộng
1.50231 1502310001 Mở rộng
1501737184 Mở rộng
1.50009 Hibar(R) 150-4,6 suitable for HPLC Mở rộng
1.50839 1508390001 Mở rộng

Tư vấn thông tin Sản Phẩm