Máy đếm tế bào tự động cầm tay ScepterTM 3.0

Máy đếm tế bào Scepter ™ 3.0 là thiết bị đếm tự động cầm tay duy nhất hiện có trên thị trường. Trong khi các bộ đếm tự động khác tốn nhiều không gian và phải thực hiện bơm mẫu vào huyết cầu kế với thuốc nhuộm độc hại, thì thiết bị đếm tế bào Scepter® 3.0 cung cấp khả năng tự động hóa dựa trên công nghệ đếm trở kháng Coulter. Với cảm biến vi lỏng, máy đếm tế bào Scepter® 3.0 có khả năng đếm hàng nghìn tế bào trên mỗi mẫu, đồng thời thực hiện công việc đánh giá và tính toán để cung cấp số lượng tế bào chính xác, nhất quán trong vòng chưa đầy 30 giây.

Các ưu điểm của thiết bị:

. Màn hình lớn, dễ đọc thông số hiển thị

. Truyền dữ liệu không dây đến máy in hoặc máy tính trong phòng thí nghiệm

. Cổng USB để truy cập và truyền dữ liệu

. Được xác thực với 88 dòng tế bào với nhiều ứng dụng

. 2 kích thước đầu cảm biến: 40 µm và 60 µm

. Cho kết quả sau chưa đầy 30 giây

Mã sản phẩm Mô tả sản phẩm Giá cả
MDH-2N1 Mở rộng
PHCC340250 910000016617 Mở rộng
PHCC360KIT 910000016799 Mở rộng
PHCC340KIT 910000016798 Mở rộng
PHCC340500 910000016796 Mở rộng
PHCC3WKIT 910000013321 Mở rộng
PHCC3BEADS 910000013320 Mở rộng
PHCC3CHARG 910000013319 Mở rộng
PHCC340050 Scepter 3.0 Cell Counter Sensors, 40 mum sensors designed to count particles between 4 mum & 18 mum Mở rộng
96992 Cell Counting Kit - 8 for quantitation of viable cell number in proliferation and cytotoxicity assays Mở rộng
Z760986 PCV cell counting tubes capillary graduations only, no cap Mở rộng
PHCC360050 910000013317 Mở rộng
PHCC360250 910000016616 Mở rộng
PHCC360500 910000016797 Mở rộng

Liên Hệ Tư Vấn Sản Phẩm