Danh mục sản phẩm chuẩn bị, phân tách, lọc và giám sát của Millipore®

 

 

 

Danh Mục Millipore® 


Hệ sinh thái các sản phẩm và dịch vụ thiết lập
tiêu chuẩn và liên tục phát triển phù hợp với
yêu cầu của bạn

 

 

 


HỆ SINH THÁI CÁC SẢN PHẨM VÀ DỊCH VỤ THIẾT LẬP TIÊU CHUẨN, LIÊN TỤC PHÁT TRIỂN PHÙ HỢP VỚI YÊU

CẦU CỦA BẠN


Hiểu được thế giới muốn gì truyền cảm hứng cho chúng tôi thiết kế các sản phẩm thông minh, dễ sử dụng, đặt ra các tiêu chuẩn về hiệu suất, tính nhất quán và giảm thiểu rủi ro để bạn luôn dẫn đầu trong cuộc chơi của mình.

 

Hệ thống Nuôi Cấy Tế Bào

Các thiết bị và dụng cụ hàng đầu trong ngành có khả năng mở rộng từ R & D đến sản xuất.

 

Hệ Thống Sử Dụng Một Lần & Đa Dụng

Hệ thống và phần mềm xử lý dược phẩm sinh học tích hợp đã được chứng minh trong toàn bộ quá trình sản xuất.

 

Lọc & Cô Đặc

Các giải pháp lọc hàng đầu trong ngành đã được kiểm nghiệm theo thời gian cung cấp tính an toàn, nhất quán và đáng tin cậy.

 

Thanh Lọc & Phân Tách

Nhựa sắc ký hiệu suất cao và công nghệ tách dựa trên hạt.

 

Phát Hiện & Giám Sát

Nền tảng hàng đầu thị trường để phát hiện và giám sát protein và vi sinh vật.

 

Truy cập dễ dàng thư viện tài nguyên quý giá do nhóm chuyên gia của chúng tôi biên soạn, bao gồm hội thảo trên web, các nghiên cứu điển hình, video và ứng dụng ghi chú để giúp bạn luôn làm chủ cuộc chơi của mình.

Khám phá các công cụ của chúng tôi để nghiên cứu, các giải pháp sản xuất thuốc sinh học và các giải pháp giám sát & phát hiện vi sinh vật.


 

VIDEOS: KHÁM PHÁ CÙNG CÁC CHUYÊN GIA CỦA CHÚNG TÔI

 

Tools for Research

Sản phẩm dễ sử dụng phù hợp với các tiêu chuẩn cao của bạn về chất lượng, tính nhất quán và hiệu suất

Solutions for Biopharm Manufacturing 

Các sản phẩm giảm thiểu rủi ro và thiết lập các tiêu chuẩn công nghiệp về chất lượng và hiệu suất

Microbial Detection and Monitoring Solutions

Các sản phẩm giảm thiểu rủi ro và thiết lập các tiêu chuẩn công nghiệp về chất lượng và hiệu suất