MSIPN45

MultiScreenHTS IP Filter Plate, 0.45 µm, clear, non-sterile

Nhóm sản phẩm
MÃ SẢN PHẨM Kích cỡ gói Sẵn có Giá Số lượng
Request a Bulk Order Kíểm Tra Còn Hàng

Thuộc tính

Thuộc tính
Description MultiScreenHTS IP Filter Plate, 0.45 µm, clear, non-sterile Non-sterile, clear 96-well filter plate with 0.45 um pore size Hydrophobic PVDF membrane for Protein Interaction Assays, Avidin-biotin Linkages & DNA-binding Proteins. Comes in a pack of 50.
Yêu cầu giấy phép Not required
Kiểm tra hết hạn No
Hình thức vận chuyển DAS
Lĩnh vực sản phẩm Biology

Mô tả

THÔNG TIN AN TOÀN

Signal Word

RIDADRRIDADR

WGK Germany

Flash Point (F)

Flash Point (C)

Target Organs

Risk Statement

Cảnh cáo nguy cơ bổ sung

TÀI LIỆU

Chứng nhận phân tích View Sample COA
Chứng nhận xuất xứ

Hỗ Trợ Kỹ Thuật

Đội ngũ các nhà khoa học của chúng tôi có kinh nghiệm trong tất cả các lĩnh vực nghiên cứu bao gồm Khoa học Đời sống, Khoa học Vật liệu, Tổng hợp Hóa học, Sắc ký, Phân tích và nhiều lĩnh vực khác.