Đầu Lọc Ống Tiêm

Đầu Lọc Ống Tiêm
Bộ lọc ống tiêm vô trùng và không vô trùng hiệu suất cao được cung cấp với nhiều loại vật liệu màng và kích thước lỗ, được điều chỉnh để chuẩn bị mẫu cho HPLC, UHPLC, sắc ký ion, kiểm tra độ hòa tan và các phân tích khác.

Sản phẩm

Xem dưới dạng Dạng lưới Dạng danh sách

Sản phẩm 5

  • Tên sản phẩm
Sắp xếp giảm dần
Mã sản phẩm Mô tả sản phẩm Giá cả
SLLG033 Millex Syringe Filter, Hydrophilic PTFE, Non-sterile Replaces SLLGH25NK, 0.20 µm pore size, 33 mm diameter, Millex-LG hydrophilic PTFE membrane Mở rộng
SLCR033 MILLEX(R)-LCR Syringe Filter 0.45 mum Hydrophilic PTFE, 33 mm, Nonsterile Mở rộng
SLCRX13 910000008168 Mở rộng
SLCRX13TL 910000008170 Mở rộng
SLLGX13 910000008171 Mở rộng
mỗi trang