Màng Lọc Millipore®

Màng Lọc Millipore®
Màng Millipore® hỗ trợ quá trình lọc trong phòng thí nghiệm trong các lĩnh vực học thuật, dược phẩm và công nghiệp kể từ những năm 1950. Chúng tôi cung cấp một loạt các chất hóa học màng bao gồm este xenlulo hỗn hợp MF-Millipore®, Durapore® PVDF, Millipore Express® PLUS polyethersulfone, cũng như PTFE ưa nước và kỵ nước.

Sản phẩm

Xem dưới dạng Dạng lưới Dạng danh sách

Sản phẩm 2

  • Tên sản phẩm
Sắp xếp giảm dần
Mã sản phẩm Mô tả sản phẩm Giá cả
SVWG04700 Durapore(R) Membrane Filter, 5.0 µm 5.0 µm pore size, hydrophilic PVDF, 47 mm membrane Mở rộng
JCWP02500 Omnipore Membrane Filter 10.0 um pore size, Hydrophilic PTFE membrane, 25 mm diameter Mở rộng
mỗi trang