Dụng Cụ Thủy Tinh

Hóa học trong phòng thí nghiệm chủ yếu dựa vào dụng cụ thủy tinh để trộn, tách, cô đặc hoặc chứa và thao tác hóa chất và môi trường của chúng để tạo ra các điều kiện phản ứng mong muốn. Từ ống pha đến bình thể tích và hệ thống chưng cất hoàn chỉnh, chúng tôi có dụng cụ thủy tinh hóa học Aldrich® phù hợp với nhu cầu phân tích của bạn. Ghé thăm cửa hàng đồ thủy tinh của chúng tôi để tìm thấy mọi thứ bạn cần.

Sản phẩm

Xem dưới dạng Dạng lưới Dạng danh sách

Sản phẩm 1-12 của 50

  • Tên sản phẩm
Sắp xếp giảm dần
Mã sản phẩm Mô tả sản phẩm Giá cả
XX1014745 940000000924 Mở rộng
Z243566 Mở rộng
Z415642 Mở rộng
Z741031 Mở rộng
Z741013 ALDRICH(R) ESSENTIALS ROUND MEDIA STOR& Mở rộng
Z418226 Mở rộng
Z275301 Cannon-Fenske viscometer tube size 100 Mở rộng
CLS3294050C Mở rộng
Z220418 Mở rộng
CADG5147 Mở rộng
Z174246 Mở rộng
DWK241932705 DURAN(R) ERLENMEYER FLASK WITH STANDARD& Mở rộng
mỗi trang