PCR & Khuếch đại

Sản phẩm

Xem dưới dạng Dạng lưới Dạng danh sách

Sản phẩm 1-12 của 13

  • Tên sản phẩm
Sắp xếp giảm dần
Mã sản phẩm Mô tả sản phẩm Giá cả
449733 Mở rộng
8.56050 FMOC-THR(TBU)-NOVASYN TGT 5 G Mở rộng
1.05641 HPTLC Silica gel 60 50 Gl ass plates 20 x 10 cm Mở rộng
1.05658 Lead(II) oxide extra pure Mở rộng
1.05653 Lithium nitrate 99.995 Su prapur® Mở rộng
1.00205 MacConkey Agar 500 G Mở rộng
1.05809 Magnesia rods for the pho sphorus salt pearls Mở rộng
1.05734 Molecular sieve 0.3 nm be ads, with moisture indica Mở rộng
1.05739 Molecular sieve 0.4 nm be ads, with moisture indica Mở rộng
Z681725 Mở rộng
Z763853 Comes complete with Microtube rotor PCR rotor for 0.5mL and 2.0mL adapters Mở rộng
Trang
mỗi trang