Đĩa

Trong nghiên cứu hàn lâm và khám phá thuốc, nhu cầu xử lý đồng thời nhiều mẫu hoặc bảo tồn mẫu và thuốc thử quý tiếp tục gia tăng. Nhu cầu về các giới hạn phát hiện nhạy cảm là rất quan trọng để thúc đẩy các tiến bộ trong thiết lập phòng thí nghiệm. Các vi mẫu đa giếng cho phép chuẩn bị mẫu nhanh chóng, tương thích với tự động hóa và thu nhỏ xét nghiệm để đáp ứng các yêu cầu của quy trình công việc khoa học đời sống, môi trường, phân tích, lâm sàng, pháp y và công nghiệp. Chúng tôi cung cấp nhiều loại vi mẫu tiêu chuẩn và duy nhất cho các xét nghiệm sinh hóa và tế bào cũng như các đĩa để chuẩn bị và lưu trữ mẫu.
Tấm Lọc Multiscreen® Đáy Rắn
Các vi mẫu 96 giếng và 384 giếng cho các xét nghiệm sinh hóa, ELISA, sàng lọc thông lượng cao và lưu trữ hợp chất.
Tấm Lọc Multiscreen®
Các đĩa đa giếng có màng lọc MultiScreen® ở định dạng 96 giếng và 384 giếng với nhiều lựa chọn màng lọc để sàng lọc thông lượng cao, xét nghiệm ELISpot, xét nghiệm liên kết phối tử, xét nghiệm dựa trên tế bào, xét nghiệm ADME, làm sạch PCR và chuẩn bị mẫu.
Mảnh Ghép & Đĩa Nuôi Cấy Tế Bào Millicell®
Các đĩa và giếng rời nuôi cấy tế bào Millicell®, các phiến kính trong buồng và bình nuôi cấy tế bào nhiều lớp được thiết kế để nuôi cấy tế bào hiệu quả, tăng trưởng tế bào trong ống nghiệm và các kết quả phù hợp về mặt sinh học. Chọn miếng đệm treo hoặc đứng cho ứng dụng nuôi cấy của bạn.