Mảnh Ghép & Đĩa Nuôi Cấy Tế Bào Millicell®

Mảnh Ghép & Đĩa Nuôi Cấy Tế Bào Millicell®
Các đĩa và giếng rời nuôi cấy tế bào Millicell®, các phiến kính trong buồng và bình nuôi cấy tế bào nhiều lớp được thiết kế để nuôi cấy tế bào hiệu quả, tăng trưởng tế bào trong ống nghiệm và các kết quả phù hợp về mặt sinh học. Chọn miếng đệm treo hoặc đứng cho ứng dụng nuôi cấy của bạn.

Sản phẩm

Xem dưới dạng Dạng lưới Dạng danh sách

Sản phẩm 5

  • Tên sản phẩm
Sắp xếp giảm dần
Mã sản phẩm Mô tả sản phẩm Giá cả
MDH-2N1 Mở rộng
MERS00002 Millicell ERS-2 Voltohmmeter The Millicell-ERS (Electrical Resistance System) reliably measures membrane potential & resistance of epithelial cells in culture. Mở rộng
PFHYS1008 Millicell HY 5-layer cell culture flask, T-1000, sterile Millicell HY 5-layer flask, T-1000, sterile high yield cell culture flasks provide a consistent, quality growth environment across all layers, with the same volume of media in each layer & the same media requirements as traditional T-flasks. Mở rộng
MCHT24H48 Millicell(R) Hanging Cell Culture Insert, PET 0.4 mum, 24-well, 48/pk Polyethylene Terephthalate hanging cell culture insert with pore size of 0.4 mum used in a 24-well plate for cell attachment, cell culture, cell differentiation & ICC. Mở rộng
PFHYS0616 Millicell(R) HY Flask, 3-Layer T-600, Sterile, Cell Culture Flask Mở rộng
mỗi trang