Tấm Lọc Multiscreen®

Tấm Lọc Multiscreen®
Các đĩa đa giếng có màng lọc MultiScreen® ở định dạng 96 giếng và 384 giếng với nhiều lựa chọn màng lọc để sàng lọc thông lượng cao, xét nghiệm ELISpot, xét nghiệm liên kết phối tử, xét nghiệm dựa trên tế bào, xét nghiệm ADME, làm sạch PCR và chuẩn bị mẫu.

Sản phẩm

Xem dưới dạng Dạng lưới Dạng danh sách

Sản phẩm 3

  • Tên sản phẩm
Sắp xếp giảm dần
Mã sản phẩm Mô tả sản phẩm Giá cả
MAFBN0B50 Multiscreen GFB Filter Plate, Opaque Non-sterile Receptor/ligand binding assays, sample prep, enzyme assays with precipitation, DNA purification Mở rộng
MAVM0960R MultiScreen(R)Vacuum Manifold 96-well 96-well plate Vacuum Manifold for vaccum filtration. Mở rộng
MSNU030 MultiScreen-PCR96 Filter Plate Purification of PCR products Mở rộng
mỗi trang