Tấm Lọc Multiscreen® Đáy Rắn

Tấm Lọc Multiscreen® Đáy Rắn
Các vi mẫu 96 giếng và 384 giếng cho các xét nghiệm sinh hóa, ELISA, sàng lọc thông lượng cao và lưu trữ hợp chất.

Sản phẩm

Xem dưới dạng Dạng lưới Dạng danh sách

Sản phẩm 1-12 của 15

  • Tên sản phẩm
Sắp xếp giảm dần
Mã sản phẩm Mô tả sản phẩm Giá cả
1.09708 1097086025 Mở rộng
8.20553 8205530250 Mở rộng
8.20451 8204510250 Mở rộng
8206190100 8206190100 Mở rộng
8.20661 8206610025 Mở rộng
1.09889 1098890001 Mở rộng
8.20502 8205020250 Mở rộng
1.09623 1096239181 Mở rộng
SLHV033R Millex-HV Syringe Filter Unit, 0.45 µm, PVDF, 33 mm, gamma sterilized A 33 mm diameter sterile syringe filter with a 0.45 µm pore size hydrophilic PVDF membrane. Comes in a pack of 50. Mở rộng
MATAHCL00 900000038834 Mở rộng
8.20736 8207360025 Mở rộng
1097260100 1097260100 Mở rộng
Trang
mỗi trang