Cân

Cân
Cân trong phòng thí nghiệm được sử dụng để đo khối lượng của chất rắn, chất lỏng và các mẫu khác.

Sản phẩm

Xem dưới dạng Dạng lưới Dạng danh sách

Sản phẩm 10

  • Tên sản phẩm
Sắp xếp giảm dần
Mã sản phẩm Mô tả sản phẩm Giá cả
1.00021 Acetone-D6 deuteration de gree min. 99.9% for NMR s Mở rộng
8145660051 DIISOPROPYLAZODICARBOXYLA TE FOR SYNTHESI Mở rộng
1.00327 Hydrochloric acid in etha nol for microscopy Mở rộng
1.04368 1043681000 Mở rộng
MATFLAGELLIN Non Endotoxin Pyrogen control for Use with PyroMAT(R) System Non-endotoxin pyrogen control of flagellin for use in monocyte activation test Mở rộng
8.14563 8145631000 Mở rộng
8.21046 8210460050 Mở rộng
1.51466 Validation kit Chromoli th Performance RP-18 e Mở rộng
mỗi trang