Cân

Cân
Cân trong phòng thí nghiệm được sử dụng để đo khối lượng của chất rắn, chất lỏng và các mẫu khác.

Sản phẩm

Xem dưới dạng Dạng lưới Dạng danh sách

Sản phẩm 10

  • Tên sản phẩm
Sắp xếp giảm dần
Mã sản phẩm Mô tả sản phẩm Giá cả
1.00021 1000210010 Mở rộng
8145660051 8145660051 Mở rộng
1.00327 1003271000 Mở rộng
SDSINTCKT KIT DE CONNECTION SDS/INT Mở rộng
1.04368 1043681000 Mở rộng
MATFLAGELLIN Non Endotoxin Pyrogen control for Use with PyroMAT(R) System Non-endotoxin pyrogen control of flagellin for use in monocyte activation test Mở rộng
8.14563 8145631000 Mở rộng
8.21046 8210460050 Mở rộng
FTPF08045 TEE 1/4M-2*06T Mở rộng
1.51466 1514660001 Mở rộng
mỗi trang