High-Purity Salts

Sản phẩm

Xem dưới dạng Dạng lưới Dạng danh sách

Sản phẩm 1-12 của 18

  • Tên sản phẩm
Sắp xếp giảm dần
Mã sản phẩm Mô tả sản phẩm Giá cả
Z676527 ART(R) low retention barrier tips Tip design ART 10, Hinged rack Mở rộng
Z763721 Z763721-50EA Mở rộng
Z740270 Mở rộng
BR781332 Mở rộng
BR781260 Mở rộng
BR781333 BRAND(R) PCR tubes, strips of 8 attached single caps, low profile, capacity 0.15 mL Mở rộng
BR781317 BRAND(R) PCR tubes, strips of 8 attached transparent single caps, low profile, capacity 0.15 mL, white wells Mở rộng
CLS3747 Mở rộng
Z742585 Mở rộng
CLS3745 Mở rộng
CLS6542 Mở rộng
MSNU030 MultiScreen-PCR96 Filter Plate Purification of PCR products Mở rộng
Trang
mỗi trang