Bộ dụng cụ xét nghiệm trao đổi chất

Sản phẩm

Xem dưới dạng Dạng lưới Dạng danh sách

Sản phẩm 7

  • Tên sản phẩm
Sắp xếp giảm dần
Mã sản phẩm Mô tả sản phẩm Giá cả
ZRQSVP3WW 900000191846 Mở rộng
ZFDI00001 Milli-DI(R) Water Purification System AC/DC input 9 V (battery), output: type 2 water (> 5MOmega·cm), flow rate 0.5-0.7 cm/hr, An ideal solution to produce deionized water directly from tap water Mở rộng
ZEQ7000TR 910000015538 Mở rộng
ZEQ7000T0 Milli-Q(R) EQ 7000 ultrapure water purification system Produces ultrapure (Type 1) water from pure water with a distribution flow rate up to 2 L/min., with system-mounted dispenser Mở rộng
ZR0Q008WW 900000174660 Mở rộng
ZIQELEMT0 910000010437 Mở rộng
ZR0E0050WW 900000197345 Mở rộng
mỗi trang