Nền Tảng Phân Phối Polyme

Nền Tảng Phân Phối Polyme
Chúng tôi cung cấp các dịch vụ sản xuất, phát triển quy trình và công thức để giúp vượt qua những thách thức về công thức khi phát triển các sản phẩm thuốc giải phóng bền vững dạng tiêm cho các peptit và protein lớn.

Sản phẩm

Xem dưới dạng Dạng lưới Dạng danh sách

Sản phẩm 1-12 của 13

  • Tên sản phẩm
Sắp xếp giảm dần
Mã sản phẩm Mô tả sản phẩm Giá cả
1.14678 1146780001 Mở rộng
8.06765 8067650005 Mở rộng
1.14675 1146750001 Mở rộng
AAWP04700 MF-Millipore(R) Membrane Filter, 0.8 µm pore size 47 mm diameter, mixed cellulose esters (MCE) membrane, hydrophilic, white, 100 discs Mở rộng
AAWP037P0 MF-Millipore(R) Membrane Filter, 0.8 µm pore size 37 mm diameter refill for liquid monitoring, mixed cellulose esters (MCE) membrane, hydrophilic, white, 100 discs Mở rộng
8.06722 8067220100 Mở rộng
1.14658 1146580001 Mở rộng
8.06770 8067709033 Mở rộng
535931 Poly(acrylic acid) solution average Mw ~2,000, 50 wt. % in H2O, electronic grade Mở rộng
AP2007500 900000036927 Mở rộng
1.02406 1024060080 Mở rộng
426288 Tetrabutylammonium bromide ACS reagent, >=98.0% Mở rộng
Trang
mỗi trang