Kim Loại

Kim Loại
Chọn từ danh mục rộng lớn của chúng tôi về kim loại, muối kim loại và oxit kim loại ở nhiều cấp độ khác nhau, lý tưởng cho nhiều ứng dụng khác nhau trong R & D, sản xuất và kiểm soát chất lượng. Chúng tôi đảm bảo cung cấp các sản phẩm có độ tinh khiết và chất lượng cao, với tính nhất quán tuyệt vời từ từng mẻ này sang mẻ khác để đạt được kết quả lặp đi lặp lại.

Sản phẩm

Xem dưới dạng Dạng lưới Dạng danh sách

Sản phẩm 1-12 của 123

  • Tên sản phẩm
Sắp xếp giảm dần
Mã sản phẩm Mô tả sản phẩm Giá cả
1.00316 #Hydrochloric acid 25% fo r analysis EMSURE® Mở rộng
8415010025 2-Sulfobenzoic anhydride for synthesis Mở rộng
1.00003 1000036010 Mở rộng
1.09082 Adapter for glass Petri d ish for MAS air sampler Mở rộng
1.01057 1010570250 Mở rộng
1.01056 1010561000 Mở rộng
A0843 Mở rộng
1.07838 Antimony(III) chloride fo r analysis EMSURE® ACS Mở rộng
mỗi trang