Chất Béo Phân Cực Avanti®

Chất Béo Phân Cực Avanti®
Chúng tôi cung cấp chất bổ trợ, chất bổ trợ và chất béo có độ tinh khiết cao của Avanti® Polar Lipids cho các giải pháp nghiên cứu lipidomics cho các loại thuốc điều trị phức tạp và vắc xin mRNA thế hệ tiếp theo.

Sản phẩm

Xem dưới dạng Dạng lưới Dạng danh sách

Sản phẩm 7

  • Tên sản phẩm
Sắp xếp giảm dần
Mã sản phẩm Mô tả sản phẩm Giá cả
850365P 18:0 PC (DSPC) Mở rộng
880151P Mở rộng
1.03863 Anaerobic Agar acc. to BR EWE 500 G Mở rộng
610000 Extruder Set with Holder/Heating Block Mở rộng
610014 FILTER SUPPORT 10MM (100/ PK) Mở rộng
W219304 Isobutyl cinnamate >=98%, FCC, FG Mở rộng
1.04403 1044031000 Mở rộng
mỗi trang