Thư Viện Trao Đổi Chất

Thư Viện Trao Đổi Chất
Chúng tôi cung cấp các thư viện và bộ dụng cụ chuyển hóa phân tử nhỏ với một loạt các hợp chất chuyển hóa chính bao gồm các con đường trao đổi chất quan trọng cho nghiên cứu chuyển hóa của bạn.

Sản phẩm

Xem dưới dạng Dạng lưới Dạng danh sách

Sản phẩm 1-12 của 29

  • Tên sản phẩm
Sắp xếp giảm dần
Mã sản phẩm Mô tả sản phẩm Giá cả
11009 g/mL  Mở rộng
8.01081 8010819050 Mở rộng
BACSMLS BACSMLS-1EA Mở rộng
CAR10 Mở rộng
68572 Dibutyl phosphate >=97.0% (T) Mở rộng
676802 Ethylene carbonate anhydrous, 99% Mở rộng
FAMLS Mở rộng
SMB00937 FATTY ACID METHYL ESTERS STANDARD MIXTU& Mở rộng
WORKFLOW Mở rộng
Trang
mỗi trang