Khối Hữu Cơ

Khối Hữu Cơ
Tìm các thành phần cơ bản cần thiết để thúc đẩy nghiên cứu của bạn đi lên trong danh mục các khối kết cấu hữu cơ của chúng tôi, bao gồm: Alkan, Alkenes, Alkynes, Allenes, Arenes, Hợp chất Asen, Khối kết cấu chức năng Baran, Baran Amin bị cản trở, Khối kết cấu và Phân tử nhỏ Chiral từ Liverpool ChiroChem , Khối kết cấu cho SuFEx: Phản ứng Click tiếp theo, muối cacbuanium và hợp chất cacbonyl.

Sản phẩm

Xem dưới dạng Dạng lưới Dạng danh sách

Sản phẩm 1-12 của 18194

  • Tên sản phẩm
Sắp xếp giảm dần
Mã sản phẩm Mô tả sản phẩm Giá cả
682675 Mở rộng
63670 Mở rộng
54965 Mở rộng
495239 Mở rộng
540420 540420-25G Mở rộng
697621 Mở rộng
74860 Mở rộng
13742 Mở rộng
20506 Mở rộng
M31104 Mở rộng
79234 ?C (lit.) Mở rộng
mỗi trang