Dụng cụ giám sát vệ sinh, dụng cụ lấy mẫu, kiểm tra & phụ kiện

Kiểm soát vệ sinh là một bước rất quan trọng trong các nhà máy sản xuất thực phẩm cũng như các ngành công nghiệp và thị trường khác để giảm thiểu nguy cơ ô nhiễm của sản phẩm và nhân viên trong môi trường thích hợp. Điều này đạt được bằng cách kiểm tra thường xuyên hiệu quả của các phương pháp làm sạch và khử trùng đối với thiết bị, nhân viên và các bề mặt tiếp xúc nhiều.

Đối với kiểm soát nhanh, các thử nghiệm của chúng tôi sử dụng các phương pháp phát hiện đã được thiết lập sẵn như ATP (Adenosine Triphosphate), NAD (Nicotinamide Adenine Dinucleotide) và phát hiện protein, đây là những chỉ số thường được biết đến và chấp nhận về hiệu quả làm sạch và vệ sinh bề mặt tổng thể.

Đối với kiểm soát theo phương pháp truyền thống, các thử nghiệm của chúng tôi sử dụng các môi trường nuôi cấy chọn lọc khác nhau để xác định bán định lượng các điều kiện vệ sinh trên bề mặt hoặc trong các mẫu chất lỏng.

Sản phẩm

Xem dưới dạng Dạng lưới Dạng danh sách

Sản phẩm 4

  • Tên sản phẩm
Sắp xếp giảm dần
Mã sản phẩm Mô tả sản phẩm Giá cả
JBRM00005505 55-Plus(TM) monitor connector adapter ready-to-use, disposable filtration unit, suitable for (microbial analysis), suitable for water monitoring Mở rộng
M000037A0 Empty 37 mm Monitor Cassette with rings and plugs Reload cassette with appropriate filters Mở rộng
HAWG03700 MF-Millipore(R) Membrane Filter, 0.45 µm pore size, gridded 37 mm diameter, mixed cellulose esters (MCE) membrane, hydrophilic, white, gridded, 100 discs Mở rộng
AAWP037P0 MF-Millipore(R) Membrane Filter, 0.8 µm pore size 37 mm diameter refill for liquid monitoring, mixed cellulose esters (MCE) membrane, hydrophilic, white, 100 discs Mở rộng
mỗi trang