Tự Lắp Ráp & In Ảnh

Tự Lắp Ráp & In Ảnh
Chúng tôi cung cấp một danh mục toàn diện các vật liệu tự lắp ráp và in nano để sửa đổi bề mặt mục tiêu hiệu quả và truyền chính xác các vi vật chất và vật liệu nano để tạo ra các vi điện tử và nano hiệu suất cao.

Sản phẩm

Xem dưới dạng Dạng lưới Dạng danh sách

Sản phẩm 1-12 của 474

  • Tên sản phẩm
Sắp xếp giảm dần
Mã sản phẩm Mô tả sản phẩm Giá cả
77367 g/mL  Mở rộng
674176 Mở rộng
733385 Mở rộng
675105 Mở rộng
674508 Mở rộng
SIK7717-10 Mở rộng
SIK7718-10 Mở rộng
685437 Mở rộng
795747 Mở rộng
281778 Mở rộng
440140 (3-Aminopropyl)triethoxysilane 99% Mở rộng
mỗi trang