Molecular Biology & Functional Genomics

Sản phẩm

Xem dưới dạng Dạng lưới Dạng danh sách

Sản phẩm 1-12 của 20

  • Tên sản phẩm
Sắp xếp giảm dần
Mã sản phẩm Mô tả sản phẩm Giá cả
D0428 Mở rộng
690023 Mở rộng
D2916 Mở rộng
D3687 Mở rộng
D2532 Mở rộng
D3937 DirectLoad(TM) 1 kb DNA Ladder ready-to-use marker for DNA electrophoresis Mở rộng
1.11608 1116080030 Mở rộng
1.02243 1022430001 Mở rộng
1.11615 1116150010 Mở rộng
G2526 Mở rộng
SCT124 GelGreen(R) Nucleic Acid Stain 10000X DMSO GelGreen is a fluorescent nucleic acid stain designed to replace the highly toxic ethidium bromide (EtBr) for staining dsDNA, ssDNA or RNA in agarose gels or polyacrylamide gels. Mở rộng
Trang
mỗi trang