Laboratory Containers & Storage

Sản phẩm

Xem dưới dạng Dạng lưới Dạng danh sách

Sản phẩm 1-12 của 239

  • Tên sản phẩm
Sắp xếp giảm dần
Mã sản phẩm Mô tả sản phẩm Giá cả
A9224 Mở rộng
Z530220 Aldrich(R) AtmosBag two-hand, non-sterile, size L, closure type, Zipper-lock Mở rộng
Z106089 Aldrich(R) AtmosBag two-hand, non-sterile, size L, closure type, Tape-seal Mở rộng
AXYPCR02C Mở rộng
W1126 Aluminum weighing boats W x L x D 4 mm x 12 mm x 4 mm Mở rộng
W1001 Aluminum weighing boats W x L x D 7 mm x 22 mm x 7 mm Mở rộng
68061 Mở rộng
HS1002A HS1002A Mở rộng
Z755834 Mở rộng
Z755842 Mở rộng
Z740270 Mở rộng
Z364509 Mở rộng
mỗi trang