Hệ Thống Phát Hiện Tế Bào Cell Marque™ & Thuốc Thử Phụ

Hệ Thống Phát Hiện Tế Bào Cell Marque™ & Thuốc Thử Phụ
Khám phá đầy đủ các loại thuốc thử xử lý mô Cell Marque ™ và hệ thống phát hiện enzym được chế tạo đặc biệt cho mô bệnh học và IHC.

Sản phẩm

Xem dưới dạng Dạng lưới Dạng danh sách

Sản phẩm 10

  • Tên sản phẩm
Sắp xếp giảm dần
Mã sản phẩm Mô tả sản phẩm Giá cả
I2886 3-Indoleacetic acid suitable for plant cell culture, crystalline Mở rộng
B7435 CelLytic(TM) B Cell Lysis Reagent For bacterial cell lysis, standard strength Mở rộng
C1990 CelLytic(TM) Express Mở rộng
CLS430825 Corning(R) cell culture flasks surface area 150 cm2, canted neck, cap (vented) Mở rộng
CLS431143 Corning(R) Erlenmeyer cell culture flasks 125 mL Erlenmeyer Flask w/ Vent Cap, polycarbonate, sterile Mở rộng
925B Mở rộng
SIAL0641-100EA SIGMA(TM) 75CM CELL CULTURE FLASK, VENT& Mở rộng
935B Mở rộng
920P Mở rộng
Z0164 Mở rộng
mỗi trang