Industrial Microbiology

Sản phẩm

Xem dưới dạng Dạng lưới Dạng danh sách

Sản phẩm 1-12 của 39

  • Tên sản phẩm
Sắp xếp giảm dần
Mã sản phẩm Mô tả sản phẩm Giá cả
MC0010025 COLI COUNT SAMPLER 25/PK Mở rộng
MCSK10025 Coli-Count(TM) Test Kit The Coli-Count(TM) Blue Test Kit contains Blue Test Sampler (MC0010025) and Swab in Vial with Phosphate Buffer (MMSB10025) Mở rộng
1.46189 1461890020 Mở rộng
1.46266 1462660020 Mở rộng
1.00778 CULT-DIP COMBI Mở rộng
1.15533 CULTURA mini incubator (1 15 V) for microbiology Mở rộng
1.13311 CULTURA mini incubator (2 30 V) for microbiology Mở rộng
1.02149 ENVIROCHECK CONTACT TVC ( TOTAL VIABLE COUNTS) Mở rộng
1.02136 Envirocheck® Contact C (t otal coliforms/E.coli) Mở rộng
1.02147 Envirocheck® Contact DC ( Disinfection Control) Mở rộng
1.02137 1021370001 Mở rộng
1.02139 Envirocheck® Contact YM(R ) (Yeasts and Moulds) Mở rộng
mỗi trang