Industrial Microbiology

Sản phẩm

Xem dưới dạng Dạng lưới Dạng danh sách

Sản phẩm 1-12 của 39

  • Tên sản phẩm
Sắp xếp giảm dần
Mã sản phẩm Mô tả sản phẩm Giá cả
MC0010025 Coli-Count(TM) Sampler A proprietary coliform medium for recovery of coliform organisms Mở rộng
MCSK10025 Coli-Count(TM) Test Kit The Coli-Count(TM) Blue Test Kit contains Blue Test Sampler (MC0010025) and Swab in Vial with Phosphate Buffer (MMSB10025) Mở rộng
1.46189 1461890020 Mở rộng
1.46266 1462660020 Mở rộng
1.00778 1007780001 Mở rộng
1.15533 1155330001 Mở rộng
1.13311 1133110001 Mở rộng
1.02149 1021490001 Mở rộng
1.02136 1021360001 Mở rộng
1.02147 1021470001 Mở rộng
1.02137 1021370001 Mở rộng
1.02139 1021390001 Mở rộng
mỗi trang