Môi Trường Phân Tách Tế Bào

Môi Trường Phân Tách Tế Bào
Khám phá dòng hoàn chỉnh về môi trường mật độ gradient phổ biến của chúng tôi để tách hoặc chiết xuất bạch cầu, vi rút, DNA, RNA, các bào quan cũng như các ứng dụng lâm sàng và nghiên cứu khác.

Sản phẩm

Xem dưới dạng Dạng lưới Dạng danh sách

Sản phẩm 1-12 của 59

  • Tên sản phẩm
Sắp xếp giảm dần
Mã sản phẩm Mô tả sản phẩm Giá cả
8.14472 8144720025 Mở rộng
8.14442 8144420005 Mở rộng
A7054 Mở rộng
A6929 Mở rộng
A2055 Mở rộng
A1805 ACCUSPIN(TM) Tubes Sterile, 12 mL Capacity Mở rộng
8142090100 8142090100 Mở rộng
C3309 Mở rộng
C3011 Mở rộng
mỗi trang