Laboratory Centrifugation

Sản phẩm

Xem dưới dạng Dạng lưới Dạng danh sách

Sản phẩm 1-12 của 19

  • Tên sản phẩm
Sắp xếp giảm dần
Mã sản phẩm Mô tả sản phẩm Giá cả
CFSP002000 C083 Cellulose Fiber Sample Pad Roll Lateral Flow, Assay Development, lateral flow immunoassays, lateral flow assay device, Immunoassay IVDs Mở rộng
CFSP001700 C083 Cellulose Fiber Sample Pad Roll Lateral Flow, Assay Development, lateral flow immunoassays, lateral flow assay device, Immunoassay IVDs Mở rộng
CFSP223000 C083 Cellulose Fiber Sample Pad Sheets Lateral Flow, Assay Development, lateral flow immunoassays, lateral flow assay device, Immunoassay IVDs Mở rộng
CFSP173000 C083 Cellulose Fiber Sample Pad Strips Lateral Flow, Assay Development, lateral flow immunoassays, lateral flow assay device, Immunoassay IVDs Mở rộng
CFSP203000 C083 Cellulose Fiber Sample Pad Strips Lateral Flow, Assay Development, lateral flow immunoassays, lateral flow assay device, Immunoassay IVDs Mở rộng
GFCP103000 G041 Glass Fiber Conjugate Pad Strips Lateral Flow, Assay Development, lateral flow immunoassays, lateral flow assay device, Immunoassay IVDs Mở rộng
GFCP0010 900000004874 Mở rộng
GFDX001000 900000210312 Mở rộng
GFDX001050 900000210313 Mở rộng
GFDX000850 900000210311 Mở rộng
GFDX103000 900000210315 Mở rộng
GFDX203000 900000210317 Mở rộng
Trang
mỗi trang