Amino Acid, Peptide & Protein Standards

Sản phẩm

Xem dưới dạng Dạng lưới Dạng danh sách

Sản phẩm 1-12 của 20

  • Tên sản phẩm
Sắp xếp giảm dần
Mã sản phẩm Mô tả sản phẩm Giá cả
1.00517 1005171000 Mở rộng
471526 1-Dimethylamino-2-propanol >=99% Mở rộng
A56205 2-Aminoheptane 99% Mở rộng
274240 2-Aminothiophenol 99% Mở rộng
156477 4-(Dimethylamino)benzaldehyde ACS reagent, 99% Mở rộng
D7674 6-(gamma,gamma-Dimethylallylamino)purine BioReagent, suitable for plant cell culture, >=98.5% Mở rộng
W201103 Adipic acid >=99.5% Mở rộng
A1076 BAPTA-AM >=95% (HPLC) Mở rộng
1.19774 1197740500 Mở rộng
1.00244 1002441000 Mở rộng
AP308P Goat Anti-Mouse IgG Antibody, (H+L) HRP conjugate 1 mg/mL, Chemicon(R) Mở rộng
1.09058 1090589025 Mở rộng
Trang
mỗi trang