Ống Tiêm Mẫu Phân Tích

Ống Tiêm Mẫu Phân Tích
Chúng tôi cung cấp các ống tiêm tiêu chuẩn và chất lượng cao để phân tích khí và chất lỏng lấy mẫu chính xác Hamilton®, SGE và VICI® . Lựa chọn thương hiệu của chúng tôi cung cấp cho bạn các lựa chọn dựa trên sản phẩm cung cấp, mức độ phù hợp với ứng dụng, khả năng tương thích của thiết bị và lựa chọn cá nhân.

Sản phẩm

Xem dưới dạng Dạng lưới Dạng danh sách

Sản phẩm 1-12 của 14

  • Tên sản phẩm
Sắp xếp giảm dần
Mã sản phẩm Mô tả sản phẩm Giá cả
8.18056 8180560005 Mở rộng
29625-U color (dark orange) Mở rộng
1.18752 1187520001 Mở rộng
8.18153 8181530025 Mở rộng
8.52164 8521640005 Mở rộng
1.19776 1197760100 Mở rộng
1.17917 1179170001 Mở rộng
8.18034 8180340025 Mở rộng
SCWP14250 MF-Millipore(R) Membrane Filter, 8 µm pore size 142 mm diameter, mixed cellulose esters (MCE) membrane, hydrophilic, white, 50 discs Mở rộng
SLAA025 Millex(R)-AA Syringe Filter 0.80 mum Hydrophilic MCE, 25 mm, Nonsterile Mở rộng
SLFG850 Millex-FG, 0.20 µm, hydrophobic PTFE, 50 mm A 50 mm diameter non-sterile syringe filter with a 0.2 µm pore size hydrophobic PTFE membrane. Comes in a pack of 10. Mở rộng
SCGPU11RE 900000004427 Mở rộng
Trang
mỗi trang