Phân Tích & Nuôi Cấy Tế Bào

Nuôi cấy tế bào là nền tảng trong nghiên cứu và phát triển khoa học sự sống. Cho dù mục tiêu của bạn là thiết lập các mô hình tế bào có liên quan để thăm dò sinh học phức tạp, thiết lập các thử nghiệm phát hiện và phát triển thuốc hay sản xuất các protein tái tổ hợp hoặc phương pháp điều trị, chúng tôi có mọi thứ bạn cần để phát triển nghiên cứu của mình. Danh mục quy trình nuôi cấy tế bào của chúng tôi, các giải pháp nuôi cấy tế bào tiên tiến, thiết bị đếm và hình ảnh tế bào, dụng cụ nuôi cấy, chất nền ngoại bào, hydrogel, vật tư tiêu hao lọc vô trùng, thuốc thử, môi trường, huyết thanh và các yếu tố tăng trưởng cung cấp các yếu tố cần thiết về chất lượng cho các thí nghiệm nuôi cấy tế bào 2D và 3D.
Nuôi Cấy Tế Bào 3D
Tế bào phát triển một cách tự nhiên và khác biệt hóa trong môi trường 3D. Các mô hình nuôi cấy tế bào 3D cải tiến có thể tái tạo chính xác hơn môi trường mô gốc để đưa ra các kết luận khoa học có ý nghĩa hơn. Chúng tôi cung cấp danh mục giải pháp đa dạng cho nuôi cấy tế bào 3D bao gồm các sản phẩm hỗ trợ sự phát triển hình cầu, giá thể, hydrogel, organoids, đĩa ULA và các dụng cụ nuôi cấy khác.
Phân Tích Tế Bào
Nhiều kỹ thuật phân tích tế bào khác nhau được sử dụng để giúp làm sáng tỏ các yếu tố ảnh hưởng đến sự sinh sôi, chết đi, sức khỏe và chức năng của tế bào. Các dụng cụ và thuốc thử phân tích tế bào của chúng tôi cho phép các nhà nghiên cứu sử dụng nhiều kỹ thuật khác nhau, bao gồm chụp ảnh tế bào sống, đếm tế bào, sức khỏe tế bào, phân lập tế bào, di chuyển và xâm lấn tế bào. Ngoài thuốc thử và bộ dụng cụ tiêu chuẩn, các dụng cụ chuyên dụng của chúng tôi cung cấp các công cụ bổ sung cho các nhà nghiên cứu điều tra các quá trình tế bào. Hệ thống Microfluidic CellASIC® ONIX2 cho phép kiểm soát chính xác các môi trường nuôi cấy phức tạp đồng thời cho phép các nhà nghiên cứu hình ảnh hóa trong thời gian thực.
Môi Trường & Đệm Cơ Bản
Minh chứng từ Dulbecco, Eagle, Ringer và các bác sĩ và nhà khoa học tiên phong khác rằng các công thức môi trường do họ phát triển vẫn đang được sử dụng rộng rãi cho đến ngày nay. Các biến thể của những môi trường này và các môi trường truyền thống cổ điển khác đã được tinh chỉnh để đáp ứng nhu cầu về môi trường phù hợp về mặt sinh lý đối với việc nuôi cấy tế bào động vật có vú đa dạng. Cho dù bạn đang phát triển các kiểu hình kết dính gián đoạn, có hoặc không có FBS, cần glutamine cao hoặc thấp, chất lỏng dùng sẵn hoặc bột dễ bảo quản - bạn sẽ tìm thấy ngay những gì bạn cần cho quá trình nuôi cấy tế bào ở đây. Các môi trường và muối này, cùng với các thành phần của chúng, đủ tiêu chuẩn cho các ứng dụng nuôi cấy tế bào và được sản xuất trong các cơ sở hiện đại của chúng tôi.
Thuốc Thử & Chất Bổ Sung trong Nuôi Cấy Tế Bào
Việc đảm bảo tế bào phát triển đầy đủ phụ thuộc vào nhiều điều kiện nuôi cấy, bao gồm cả công thức môi trường chính xác cho dòng tế bào của bạn. Để hỗ trợ sự phát triển của tế bào, môi trường cơ bản hoặc phức hợp có thể được tinh chế và làm giàu bằng các chất bổ sung như axit amin, vitamin, lipid, kháng sinh và huyết thanh. Các chất bổ sung và thuốc thử nuôi cấy tế bào của chúng tôi hỗ trợ dịch vụ khách hàng cao cấp và cam kết về chất lượng.
Dòng Tế Bào & Các Loại Nuôi Cấy Tế Bào Đặc Biệt
Nuôi cấy tế bào là nền tảng cho nghiên cứu khoa học sự sống trong các trường đại học, công nghệ sinh học, dược phẩm và công nghiệp. Bộ sưu tập toàn diện các dòng tế bào của chúng tôi bao gồm các dòng tế bào iPS và động vật có vú đã được xác thực, chứng nhận không chứa mycoplasma, có sẵn thông qua quan hệ đối tác của chúng tôi với Bộ sưu tập Tế bào nuôi cấy Xác thực Châu Âu (ECACC), các tế bào chính từ PromoCell® và Ứng dụng Tế bào, Inc. (CAI), và tế bào gốc sẵn sàng xét nghiệm, bao gồm tế bào gốc đa năng cảm ứng (iPSCs), tế bào gốc thần kinh, trung mô và tế bào gốc tạo máu.
Dụng Cụ & Bộ Lọc Vô Trùng Cho Phòng Thí Nghiệm
Việc giảm nhiễm bẩn trong nuôi cấy là cực kỳ quan trọng, bộ lọc vô trùng cho phòng thí nghiệm được sử dụng để loại bỏ nhiễm bẩn dạng hạt, khử trùng thuốc thử dạng lỏng và làm rõ dung dịch của thuốc thử phòng thí nghiệm, chất đệm và môi trường. Các giải pháp lọc vô trùng của chúng tôi có các màng lọc hiệu suất cao và có nhiều định dạng khác nhau bao gồm bộ lọc ống tiêm, bộ lọc điều khiển chân không và bộ lọc đầu chai. Các bộ lọc Stericup® có sẵn với một bình thu để xử lý và lưu trữ các thể tích từ 150 mL đến 1.000 mL.