Thiết Bị Lọc Vô Trùng Phòng Thí Nghiệm

Thiết Bị Lọc Vô Trùng Phòng Thí Nghiệm
Chuẩn bị môi trường nuôi cấy tế bào và lọc-khử trùng các dung dịch nước từ vài mL đến 20 L bằng cách sử dụng các thiết bị lọc vô trùng Millipore® hàng đầu trong ngành. Chọn các màng và kích thước lỗ xốp phù hợp với ứng dụng trong các thiết bị Steriflip®, Sterivex®, Stericap® và Steripak®.

Sản phẩm

Xem dưới dạng Dạng lưới Dạng danh sách

Sản phẩm 5

  • Tên sản phẩm
Sắp xếp giảm dần
Mã sản phẩm Mô tả sản phẩm Giá cả
SEGPU1138 910000013007 Mở rộng
SEGPU1145 910000013008 Mở rộng
SEGPU0538 910000013005 Mở rộng
SEGPU0545 910000013006 Mở rộng
SEGPT0038 910000013009 Mở rộng
mỗi trang