Môi Trường Nuôi Cấy Tế Bào Trong Sản Xuất

Môi Trường Nuôi Cấy Tế Bào Trong Sản Xuất
Các sản phẩm môi trường nuôi cấy tế bào trong sản xuất CCM) có sẵn và có thể tùy chỉnh của chúng tôi nâng cao năng suất trong các quy trình điều trị mAb, vắc xin, gen / tế bào ngược dòng.

Sản phẩm

Xem dưới dạng Dạng lưới Dạng danh sách

Sản phẩm 5

  • Tên sản phẩm
Sắp xếp giảm dần
Mã sản phẩm Mô tả sản phẩm Giá cả
D6429 Dulbecco's Modified Eagle's Medium - high glucose With 4500 mg/L glucose, L-glutamine, sodium pyruvate, and sodium bicarbonate, liquid, sterile-filtered, suitable for cell culture Mở rộng
D5796 Dulbecco's Modified Eagle's Medium - high glucose With 4500 mg/L glucose, L-glutamine, and sodium bicarbonate, without sodium pyruvate, liquid, sterile-filtered, suitable for cell culture Mở rộng
M4655 Mở rộng
R8758 RPMI-1640 MEDIUM, WITH L- GLUTAMINE AND S Mở rộng
R0883 Mở rộng
mỗi trang