Protease & Phosphatase Inhibitor Cocktails

Protease & Phosphatase Inhibitor Cocktails
Protease & Phosphatase Inhibitor Cocktails để ngăn chặn quá trình phân giải protein và quá trình khử phosphoryl hóa protein, và để duy trì trạng thái hoạt động của protein trong quá trình ly giải tế bào, chiết xuất protein và chuẩn bị mẫu.

Sản phẩm

Xem dưới dạng Dạng lưới Dạng danh sách

Sản phẩm 1-12 của 36

  • Tên sản phẩm
Sắp xếp giảm dần
Mã sản phẩm Mô tả sản phẩm Giá cả
COEDTAF-RO cOmplete(TM), EDTA-free P Mở rộng
524625 US1524625-1SET Mở rộng
524627 US1524627-1ML Mở rộng
524628 US1524628-1SET Mở rộng
524629 US1524629-1SET Mở rộng
524632 US1524632-1SET Mở rộng
PHOSS-RO PHOSSTOP, 20 TABLETS Mở rộng
Trang
mỗi trang